Mở Bán "Gói Ngoại Trang Cực Phẩm Và Gói Mở 4 Ô Tín Vật"

image bai viet
12/21/2022 2:18:17 PM
Sự Kiện

Mở Bán "Gói Ngoại Trang Cực Phẩm Và Gói Mở 4 Ô Tín Vật"

BQT tiến hành mở bán 3 gói vật phẩm đặc biệt gồm: Gói Ngoại Trang Cực Phẩm Nam, Gói Ngoại Trang Cực Phẩm Nữ, Gói Hỗ Trợ Mở 4 Ô Tín Vật.

  • Thời gian mở bán: từ 15H ngày 21/12/2022 đến 10H ngày 24/12/2022. 
  • Các Gói Bán Đồng Giá: 5299 Long Kim.

Cơ chế mua hàng:

- Long Kim trên tài khoản sẽ được trừ tương ứng số lượng gói và đơn giá mà anh hùng đã mua.

- BQT tiến hành trả quà đến các anh hùng mua gói thành công từ ngày 26/12 đến 30/12/2022. Quà trả trực tiếp về nhận vật mua gói hợp lệ.

- Mua tại Webshop 9D-Dzogame: https://9d.dzogame.vn/web-shop

Giới hạn 100 gói mỗi loại. Không giới hạn số lượng mua với tài khoản của anh hùng. (Không sử dụng Long Ngân tại sự kiện này).

Khi mua gói anh hùng sẽ nhận được bộ quà tương ứng với gói như hình dưới đây:

 

  • Gói Mở 4 Ô Tín Vật

  • [Cực Phẩm] Ngoại Trang

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.