Mở Bán Lại Gói Hỗ Trợ - TRỪ TÀ DIỆT GIAN

image bai viet
2/17/2023 9:31:34 AM
Sự Kiện

Mở Bán Lại Gói Hỗ Trợ - TRỪ TÀ DIỆT GIAN

BQT xin thông báo gói hỗ trợ Trừ Tà Diệt Gian 1 đã được mở bán trở lại tại Kỳ Trân Các

Mở bán từ 10:00 ngày 17/02 đến 23:59 ngày 28/02/2023.
Trong thời gian sự kiện, gói Trừ Tà Diệt Gian 1 sẽ được mở bán trở lại trên Kỳ Trân Các. Có thể mua tại Webshop: https://9d.dzogame.vn/web-shop
Giá bán: 2999 Long Kim.
1 tài khoản có thể mua tối đa 1 gói trong thời gian sự kiện.

Gói Trừ Tà Diệt Gian trở lại!

**Combo Gói Hỗ Trợ Bao Gồm:
  • Hộp Vũ Khí Huyết Pháp Sư +18 (30 Ngày)
  • Bộ Trang Phục "Hắc Ma Huyết Pháp Phục" (30 Ngày)
    
  • Bộ Tín Vật "Côn Lôn Sơn - 7" (30 Ngày)

   

  • Bộ Tín Vật "Thiên Hải" (30 Ngày)

   

  • Cổ Long Kính