MỞ BÁN MỚI TẠI THẦN LONG CÁC

image bai viet
3/16/2023 2:37:29 PM
Sự Kiện

MỞ BÁN MỚI TẠI THẦN LONG CÁC

Từ 15/03/2023 tại THẦN LONG CÁC - Máy chủ Thần Long đã mở bán:
1> Gói Thanh Long Bảo Rương + Thiên Hải Phong Ấn
2> COMBO Bạch Long Bảo Rương
 
Mua nhanh tại webshop 9D: https://9d.dzogame.vn/web-shop
 
Thông Tin
1. GÓI THANH LONG BẢO RƯƠNG + THIÊN HẢI PHONG ẤN
- 01 Thiên Hải Phong Ấn với mỗi 10 Thanh Long Bảo Rương.
- VD: để chế tạo 1 vũ khí Bạch Long, bằng hữu cần: "1 Phôi Vũ Khí Bạch Long Chân + 1 Toàn Năng Đơn + 30 Thiên Hải Phong Ấn = 1 Vũ Khí Bạch Long"
 
2. COMBO BẠCH LONG BẢO RƯƠNG
xem tại hình minh họa
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.