Mở Bán Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023

image bai viet
1/16/2023 10:01:26 AM
Sự Kiện

Mở Bán Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Thời Gian Mở Bán Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023: từ 16/1 - 19/01/2023

Giá Bán: 223 Long Kim / Vé (22,300 VND)
 
Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện, Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023 sẽ được mở bán tại Webshop 9D-Dzogame.
- Trong thời gian trên không giới hạn số lượng gói và số lần mua các gói với tài khoản của anh hùng.
- Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ yêu cầu từ ngày 20/01 đến hết 29/01 để nhận quà. Mua càng nhiều vé quà tặng càng nhiều.
 
  • Khi mua Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023 và hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu từ BQT anh hùng sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau: (Các phần quà tương ứng với 1 vé mua thành công)
Số Lượng Quà Quà Hoàn Thành Nhiệm Vụ
5 Hỏa Hạ Thanh Tửu
5 Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
5 Tiêu Cục Môn Bài
2 [Hạng 5] Lạc Hồn
2 Thiên Hải Tinh Quang Trung
Trong 60 phút (Exp, Skill, Drop 50%)
2 Ma Ảnh Hạp
1 Nhánh Cây Hoàng Kim
  • Khi mua Vé Nhiệm Vụ VUI XUÂN QUÝ MÃO 2023 và Không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu từ BQT anh hùng sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau: (Phần quà tương ứng với 1 vé mua thành công)
Số Lượng Quà Quà Không Hoàn Thành Nhiệm Vụ
1 Đấu Tà Linh
  • Chỉ cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ yêu cầu với số lượng vé mua càng nhiều, phần quà càng gia tăng.
VD: Mua 100 vé Số Lượng Quà Quà Hoàn Thành Nhiệm Vụ
 
500 Hỏa Hạ Thanh Tửu
500 Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
500 Tiêu Cục Môn Bài
200 [Hạng 5] Lạc Hồn
200 Thiên Hải Tinh Quang Trung
Trong 60 phút (Exp, Skill, Drop 50%)
200 Ma Ảnh Hạp
100 Nhánh Cây Hoàng Kim
   
Số Lượng Quà Quà Không Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100 Đấu Tà Linh
 
Hoàn Thành Tất Cả Các Nhiệm Vụ Yêu Cầu Từ 20/01 Đến Hết 29/01/2023 Gồm:
 
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.