NGẮM QUA BỘ TÍN VẬT ĐẶC BIỆT SỰ KIỆN THÁNG 10

image bai viet
9/19/2023 9:49:12 AM
Tin Tức

NGẮM QUA BỘ TÍN VẬT ĐẶC BIỆT SỰ KIỆN THÁNG 10

3 tín vật cao cấp nhất tại sự kiện có thể thu thập và chế tạo, hầu hết tài nguyên sử dụng là nguyên liệu từ sự kiện tháng 10.2023

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.