Ngày Cuối Tham Gia TÍCH NẠP 7 NGÀY - HIỆP NHÂN VỀ TAY

image bai viet
9/19/2022 10:38:17 AM
Tin Tức

Ngày Cuối Tham Gia TÍCH NẠP 7 NGÀY - HIỆP NHÂN VỀ TAY

  • Thời gian: 0:00 13/09 - 23:59 19/09

Thể lệ: Trong 7 ngày sự kiện, khi phát sinh nạp tối thiểu 5000 Long Kim, các vị bằng hữu sẽ được mở khóa ngay Hiệp Nhân tương ứng. Nếu tích nạp đủ trong 7 ngày sẽ nhận thêm các phần quà vô cùng hấp dẫn:

1. Ngày 13/09 nạp tối thiểu 5000 Long Kim mở khóa Hồ Tấn Nhi
2. Ngày 14/09 nạp tối thiểu
5000 Long Kim mở khóa Du Sát Linh
3. Ngày 15/09 nạp tối thiểu
5000 Long Kim mở khóa Trương Ưu Sơn
4. Ngày 16/09 nạp tối thiểu
5000 Long Kim mở khóa Vũ Khích Khiếu
5. Ngày 17/09 nạp tối thiểu
5000 Long Kim mở khóa Ngân Sử Tịnh
6. Ngày 18/09 nạp tối thiểu
5000 Long Kim mở khóa Duy Hồn
7. Ngày 19/09 nạp tối thiểu
5000 Long Kim nhận Thanh Đảo Liệp Nhân Hạp *10 (Combo vật phẩm hỗ trợ nhân vật)

  • Tích nạp đủ 7 ngày: Gói Hiệp Nhân Thấp *01
  • Tổng nạp trong 7 ngày đạt tối thiểu 100.000 Long Kim: Thanh Đảo Liệp Nhân Hạp *30

Lưu ý:
- Quà sẽ được trao dưới hình thức: Mở khóa trực tiếp hiệp nhân trên nhân vật với quà ngày 1~6 và add vào túi đồ/ kho tiêu cục với quà ngày 7, mốc 7 ngày và mốc 100.000 Long Kim.
- BTC sẽ tiến hành tổng kết và trao quà từ 09:00 ngày 20/09/2022.
- Quà sẽ được ưu tiên gửi cho nhân vật có level cao nhất tại server season, trường hợp không có nhân vật tại server season, quà sẽ được gửi về nhân vật có level cao nhất tại server Thanh Long/ Hợp Long.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.