NGÀY CUỐI THAM GIA TÍCH NẠP NHẬN QUÀ HỖ TRỢ

image bai viet
4/26/2023 10:44:48 AM
Tin Tức

NGÀY CUỐI THAM GIA TÍCH NẠP NHẬN QUÀ HỖ TRỢ

Tham gia tích lũy trong ngày cuối để nhận quà hỗ trợ, có thể dùng Long Kim tích lũy mua ngay CỬU LONG BÁU VẬT HẠP (Mới) để sở hữu: hiếu Đổi Ngoại Trang Sự Kiện, Phiếu Đổi Vũ Khí Bạch Long Vũ Hải +15, Phiếu Nâng Cấp Bùa Khảm Mới, Phiếu Đổi Cặp Nang Mới, Phiếu Nâng Cấp Cặp Tín Vật Mới, Thuốc Bổ Trợ Mới "Long Hồn Năng",...

Lưu ý: 

- Quà sẽ được trao từ ngày 28/04/2023 dưới dạng: trả trực tiếp lên túi hành trang hoặc kho tiêu cục của nhân vật có level cao nhất trên hashID.
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước 23:59 ngày 27/04/2023.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 
 

Mốc Tích Lũy Ngày 24/04 Ngày 25/04 Ngày 26/04 Ngày 27/04
Tích nạp đạt 10,000 Long Kim Thanh Long Hồn Quán *150 Xích Phụng Hồn Quán *150 Cổ Long Kính *150 Toàn Năng Đơn *05
Tích nạp đạt 20,000 Long Kim Hộp CLS 6~10 *07 Hộp CLS 6~10 *07 Hộp CLS 6~10 *07 Hộp CLS 6~10 *07
Tích nạp đạt 50,000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết *25 (Du Sát Linh) Ảnh Đoản *25 (Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch *25 (Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch *25
Tích nạp đạt 100,000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả *50 (Du Sát Linh) Xích Phù Bài *50 (Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai *50 (Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài *50
Tích nạp đạt 200,000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Hộp Trị Thương *20 (Du Sát Linh) Hộp Trị Thương *20 (Trương Ưu Sơn) Hộp Trị Thương *20 (Vũ Khích Khiếu) Hộp Trị Thương *20
Tích nạp đạt 300,000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Hộp Trị Thương *50 (Du Sát Linh) Hộp Trị Thương *50 (Trương Ưu Sơn) Hộp Trị Thương *50 (Vũ Khích Khiếu) Hộp Trị Thương *50
 

 

 CỬU LONG BÁU VẬT HẠP 

 Gói lẻ (1) - Giá: 629 Long Kim

 Gói (10+1) - Giá: 4990 Long Kim

Chỉ 5 món trong bảo hạp không thể giao dịch gồm ( Sư tủ hống, Hoa đà, Cửu Long Ngân Chương, Diệu Hồn Thạch, Hạng 5 Hồn Vệ Hạp )

Khi tích lũy đủ 100 lượt quay, anh hùng vui lòng sử dụng 1 lượt quay may mắn hỗ trợ với cơ hội nhận 1 trong 5 vật phẩm cao cấp sau:

1. Phiếu đổi ngoại trang sự kiện

2. Phiếu đổi vũ khí Bạch Long Vũ Hải +15

3. Phiếu nâng cấp trang sức sự kiện

4. Phiếu đổi nang sự kiện

5. Phiếu nâng cấp tín vật sự kiện

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.