NGÀY HỘI MUA SẮM " TẠM BIỆT NĂM CŨ- CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2022 "

image bai viet
1/12/2022 9:17:18 AM
Sự Kiện

NGÀY HỘI MUA SẮM " TẠM BIỆT NĂM CŨ- CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2022 "

BQT đã cập nhật Cập Nhật Chuỗi Sự Kiện NGÀY HỘI MUA SẮM " TẠM BIỆT NĂM CŨ- CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2022 ". Tham gia mua sắm những vật phẩm giá trị nào chư vị ơi.
 
  • Thời Gian Sự Kiện: từ 9:00H ngày 12/01/2022 đến 9:00H ngày 13/01/2022
Giảm Giá:
  • Ngọa Long Ngọc: 4999 Long Kim - Giá Giảm Còn: 2499 Long Kim.
  • (Thiên Tinh Kính (10 +1): 2490 Long Kim - Giá Giảm Còn: 1249 Long Kim.
Mua Ngay Tại Kỳ Trân Các!!!
 
 
Cùng chiến 9D ngay nào chư vị ơi!!!.
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.