NHẬN NGAY BỘ QUÀ THAM CHIẾN MÁY CHỦ MỚI "THẦN LONG"

image bai viet
2/17/2023 1:56:22 PM
Tin Tức

NHẬN NGAY BỘ QUÀ THAM CHIẾN MÁY CHỦ MỚI "THẦN LONG"

Nếu anh hùng vẫn chưa có quà tặng tham chiến máy chủ mới Thần Long, hãy truy cập ngay 2 trang tin tức sau để nhận bộ quà gồm:

Vô Toàn Thiên Hộ Phục Nữ (vĩnh viễn)
Vô Toàn Thiên Hộ Phục Nam (vĩnh viễn)
Tín Vật Sương Giá Châu (vĩnh viễn)
Tứ Vệ Châu Hạp (vĩnh viễn)
 
Đường dẫn 1: https://2game.vn/tang-200-giftcode-doc-quyen-cuu-long-tranh-ba-post368329.html#keys
Đường dẫn 2: https://dzogame.vn/giftcode/9d-tri-an-cong-dong-qua-tang-doc-quyen-duy-nhat-chi-co-tai-may-chu-moi-than-long-24234-34.html#gsc.tab=0
 
Chia sẻ thông tin đến chiến hữu, nhận quà chiến 9D ngay.
Trải nghiệm ngay máy chủ mới THẦN LONG nào anh hùng.
 
9D tri ân cộng đồng quà tặng độc quyền, duy nhất chỉ có tại máy chủ mới Thần Long