NHÁNH CÂY GIÁNG SINH HOÀNG KIM (Mới)

image bai viet
11/28/2022 11:13:12 PM
Sự Kiện

NHÁNH CÂY GIÁNG SINH HOÀNG KIM (Mới)

NHÁNH CÂY GIÁNG SINH HOÀNG KIM (Mới) đang được mở bán tại Kỳ Trân Các. Triệu hồi ngay ma vật từ ảo vọng Giáng Sinh Hoàng Kim để có cơ hội nhận về: Lam Phong Ngọc, Thanh Phong Ngọc, Hạng 4 Hắc Hổ, Hạng 5 Hắc Hổ, Hạng 5 [Chân] Hắc Hổ, Chân Hồn Châu, Chân Quỷ Hội, Lam Phong Ngọc (Chân), Thanh Phong Ngọc (Chân), Kẹo Giáng Sinh Tín Vật, Cầu Tuyết Giáng Sinh Tín Vật, Vé nâng cấp tín vật Côn Lôn Sơn, [Sử Thi] Vòng Lá Giáng Sinh, Rương quái thú Côn Lôn bậc S (Lv6s~10s), (Chính) Sinh Hồn Ngọc, (Tà) Quỷ Hồn Ngọc.

  • Thời Gian Mở Bán: 29/11/2022 đến 27/12/2022

Giá Bán NHÁNH CÂY GIÁNG SINH HOÀNG KIM (Mới) ​(Có thể mua trực tiếp tại Webshop mà không cần đăng nhập Game: https://9d.dzogame.vn/web-shop).

  •  Gói lẻ 1: 599 Long Kim
  •  Gói 10+1: 4999 Long Kim

​NPC Thực tập sinh lễ hội Dịch Tam sẽ cung cấp danh sách Côn Lôn Sơn Cấp S (cấp 6 ~10) và hỗ trợ nâng cấp Côn Lôn Sơn thường (cấp 7 ~10) lên chuẩn S.

Thông Tin Các Loại Quái Vật

Cấp Thần Bí

 

 

Cấp Địa Ngục

 

 

Cấp Thần Thoại

 
 
 
 
 
 
Hai BOSS đặc biệt Huyết Phụ và Thiên Độc rất nguy hiểm, hãy cẩn thận!

Thông Tin Một Số Vật Phẩm Đặc Biệt Mới:

Vé nâng cấp đặc biệt!

(Dùng vé này để nâng cấp tín vật Côn Lôn thường lên Côn Lôn Bậc S)

Bùa khảm đặc biệt!

Bộ tín vật mới!

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.