NỘI DUNG CẬP NHẬT - THIẾT HUYẾT CHƯƠNG 5

image bai viet
1/9/2024 11:47:05 AM
Tin Tức

NỘI DUNG CẬP NHẬT - THIẾT HUYẾT CHƯƠNG 5

Cập Nhật Thiết Huyết Chương 5
Thời gian: 09/01/2024 - 06/02/2024
🔮Nội Dung:
1️⃣Thiết Huyết Chương 5
- Mở nhiệm vụ chính tuyến Bá Vương Động chương 5
- Thêm phó bản để tìm lực lượng Hắc Long Bang trong khu vực Bá Vương Động (Sau khi hoàn thành tuyến truyện, có thể nhận một vé độ khó thường 1 lần mỗi tuần)
- Thưởng: thuốc tăng điểm thuộc tính vĩnh viễn, vật phẩm tiêu hao hằng ngày như Sâm Cao Ly, Linh Chi, Phong Ấn Châu (Thường).
 
Lưu ý: Tăng khả năng khi mỗi giá trị thuộc tính tăng 100
 
  Lãng Nhân Chiến Binh Chiến Lược Toàn Diện Khí Công
Sức Mạnh Vật Lý (Str) 300 300 300 300 300
Thủ Vật Lý (Str) 100 400 400 350 300
Sức Mạnh Khí Công (Wis) 300 350 400 450 500
Thủ Khí Công (Wis) 100 300 400 350 400
Thủ Khí Công (Ess) 500 500 600 550 800
Giới Hạn Máu (Con) 2000 4000 4000 3500 2500
Thủ Vật Lý (Con) 500 800 600 550 500
Tỷ Lệ Chí Mạng (Dex) 500 250 250 250 250
Tỷ Lệ Vật Lý (Dex) 1500 2000 1600 1800 1500
Tỷ Lệ Khí Công (Dex) 1500 1500 1600 1800 2000
Né Vật Lý (Dex) 1000 1600 1800 1400 1200
Né Khí Công(Dex) 1000 1200 1800 1400 1600
2️⃣ Sự kiện Thiết Huyết Chương 5
- Thu thập tài nguyên trong phó bản và đổi thưởng qua Giao Dịch & Chế Tạo
- Sự kiện nâng cao thám hiểm Hắc Long Bang: diệt quái hàng ngày/tuần và đổi thưởng.
- Sự kiện thương mại độc quyền BM: mở bán vật phẩm tài nguyên " Tượng Trạng Thái Thanh Long Tỏa Sáng".
 
3️⃣ Quà Đặc Biệt Năm Mới 2024
- Đăng nhập vào game trong thời gian diễn ra sự kiện mừng năm mới để nhận thưởng: Danh Hiệu, Trang Phục.
- Danh hiệu: Thanh Long 2024
- Trang Phục:
  
 
 
4️⃣ Bổ sung "Bí Lệnh Hắc Long Bang"
- Thêm "Bí Lệnh" từ chương 1 - chương 5 Thiết Huyết
- Thêm phụ kiện mới kết hợp với "Tin Phiết Thiết Huyết Bang" nhận thông qua Thiết Huyết chương 2
 
5️⃣ Chuẩn hóa chế tạo vũ khí Ánh Liễu Ngọc Long
- Đổi "Mảnh Đá Lục Bảo" rơi từ Thiết Huyết Khó sang Phó Bản Vô Tận
> Sửa đổi có xác suất nhận khi hoàn thành bước 33 trong Phó Bản Vô Tận
> Thay đổi hộp phần thưởng của bước 33 trong Phó Bản Vô Tận
 
6️⃣ Khác
- Điều chỉnh giới hạn nhiệm vụ tuần 10 → 20
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.