SỞ HỮU NGAY 30 - CỔ LONG KÍNH TRONG NGÀY 04/12/2022

image bai viet
12/4/2022 2:59:27 PM
Tin Tức

SỞ HỮU NGAY 30 - CỔ LONG KÍNH TRONG NGÀY 04/12/2022

  • Thời gian: từ 00:00 ngày 02/12 đến 23:59 ngày 05/12/2022.
Trong thời gian sự kiện, khi tích nạp tối thiểu 10.000 Long Kim, các vị bằng hữu sẽ nhận ngay các phần quà tương ứng. Nếu tích nạp đủ 4 ngày sẽ nhận thêm các phần quà bổ trợ sau đây:
 
1. Ngày 02/12 nạp tối thiểu 10.000 Long Kim 
Nhận ngay Thanh Long Hồn Quán *50
 
2. Ngày 03/12 nạp tối thiểu 10.000 Long Kim 
Nhận ngay Xích Phụng Hồn Quán *50
 
3. Ngày 04/12 nạp tối thiểu 10.000 Long Kim 
Nhận ngay Cổ Long Kính *30
 
4. Ngày 05/12 nạp tối thiểu 10.000 Long Kim 
Mở khóa tất cả hiệp nhân trên nhân vật có cấp độ cao nhất tại hashID.
 
Quà Đặc Biệt:
  • Tích nạp đủ 4 ngày: Nhận ngay Gói Hiệp Nhân Thấp *05
  • Tổng nạp 4 ngày đạt tối thiểu 100.000 Long Kim: Nhận ngay Gói Hiệp Nhân Cao *05
Lưu ý: 
- Quà sẽ được trao dưới hình thức: Mở khóa trực tiếp hiệp nhân trên nhân vật với quà ngày 05/12 và trả vào túi đồ/ kho tiêu cục với quà các mốc khác.
- BTC sẽ tiến hành tổng kết và trao quà từ 09:00 ngày 06/12/2022.
- Với quà ngày 05/12, nếu nhân vật có cấp độ cao nhất đã được mở khóa tất cả Hiệp Nhân, BQT sẽ tiếp tục mở khóa cho nhân vật có cấp độ cao thứ 2 tại hashID, tương tự với nhân vật có level cao thứ 3, 4, 5,...
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.