Sự Kiện CBT: Nạp Tiền ClosedBeta Hoàn Trả 150% OpenBeta

image bai viet
5/15/2021 1:36:57 PM
Sự Kiện

Sự Kiện CBT: Nạp Tiền ClosedBeta Hoàn Trả 150% OpenBeta

Thời gian 
05/05/2021 - 12/05/2021
Mô tả :

Người chơi nạp tiền trong thời gian CBT sẽ được hoàn trả 150% tổng tiền đã nạp khi OBT.

Chú Ý: phần hoàn trả sẽ được trả cho HashID ( tài khoản ID con "VD: DZO.00000000001" ) mà bằng hữu đã sử dụng để chuyển tiền Dzodong thành tiền trong Game

*Cách Nhận Tiền Hoàn Trả:

Quý Bằng Hữu chỉ cần đăng nhập vào Game bằng tài khoản HashID mà quý bằng hữu đã nạp tiền trong CBT. Tiền đã nạp + tiền khuyến mại sẽ được chuyển trực tiếp vào " Kỳ Trân Các " tại phần " Long Kim ".

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.