[Sự Kiện] ĐỘC CÔ CẦU BẠI - Tuần Lễ Máu

image bai viet
2/17/2023 10:31:46 AM
Sự Kiện

[Sự Kiện] ĐỘC CÔ CẦU BẠI - Tuần Lễ Máu

BQT thông báo sự kiện ĐỘC CÔ CẦU BẠI - Tuần Lễ Máu chính thức diễn ra. Sau quá trình sáp nhập máy chủ Liên Đấu Hợp Long và mở máy chủ mới Thần Long. Nhiệt lượng trên máy chủ đang cháy hơn bao giờ hết, do vậy BQT đã tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa Cửu Long Tranh Bá, sẵn sàng chiến ngay! Diễn ra trên cả 2 máy chủ Hợp Long và Thần Long. Đại chiến trên tất cả các bản đồ.
  • Thời gian sự kiện: từ 17/02/2023 đến hết ngày 22/02/2023.
  • Thời gian trả quà: đến hết ngày 28/02/2023, sau thời gian này BQT không hỗ trợ trả quà.
Thể Lệ:
- Điểm PK sẽ tính tổng trên tất cả các bản đồ hoặc có thể được tính trên 1 khu vực đã được chỉ định.
 
  • 100 Bằng Hữu có số mạng hạ gục nhiều nhất tại máy chủ HỢP LONG sẽ nhận quà:
- 15* Đồng Xu Nguyệt Quang
- 01* Bộ ngoại trang vĩnh viễn (Chân Hắc Long Phục Nữ/ Nam)
- 01* Danh hiệu Tuyết Mùa hè (30 Ngày)
 
  • 50 Bằng Hữu có số mạng hạ gục nhiều nhất tại máy chủ THẦN LONG sẽ nhận quà:
- 01* Nhẫn ngọc chang'e (30 ngày)
- 01* Nguyệt đĩa chang'e (30 ngày)
- 01* Cổ Chúa Chiến Thư Nam (Vĩnh Viễn) *01
- 01* Cổ Chúa Chiến Thư Nữ (Vĩnh Viễn) *01
 
Chú ý:
- Cấp độ tham gia từ lv.200 với máy chủ liên đấu Hợp Long.
- Số mạng hợp lệ sự kiện được tính từ 30 mạng trở lên.
- 1 HashID chỉ có thể tham gia 1 nhân vật.
- PK 1 nhân vật từ 3 lần trở lên chỉ tính 1 điểm (trong trường hợp cố ý farm quà sự kiện).
- Các hành vi gian lận sẽ bị loại khỏi sự kiện.
- Chư vị sau khi có thông báo danh sách nhận quà, vui lòng để trống túi hành trang hoặc kho tiêu cục tổng quản từ 4~6 ô, BQT sẽ trả quà về nhân vật tham gia hợp lệ sự kiện.
- Không sử dụng các phần mềm can thiệp gây mất cân bằng game.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.