[Sự Kiện Hỗ Trợ] THĂNG CẤP NHẬN THƯỞNG

image bai viet
2/15/2023 4:31:37 PM
Sự Kiện

[Sự Kiện Hỗ Trợ] THĂNG CẤP NHẬN THƯỞNG

Tham chiến ngay máy chủ Thần Long, cày kéo vượt cấp 200 để nhận quà từ BQT nhé anh hùng. Ngoài ra võ trường đầu tiên trên máy chủ Thần Long sẽ diễn ra vào ngày 18/02/2023 cấp độ tham gia từ 200 ~ 255.
  • Thời Gian: từ 14/02/2023 đến hết 19/02/2023. Trả quà từ 20/02/2023.
Thể Lệ: 
- TOP 100 anh hùng đầu tiên đạt cấp độ cao nhất trên máy chủ sẽ nhận thêm quà hỗ trợ từ BQT.
- Cấp độ yêu cầu hợp lệ từ 200 trở lên.
 
Phần Quà:
Rương Dược Phẩm Hồi Phục Phó Bản Bất Tận *05
Cổ Chúa Chiến Thư Nam (Vĩnh Viễn) *01
Cổ Chúa Chiến Thư Nữ (Vĩnh Viễn) *01
Kim Long Y (Vĩnh Viễn) *01
Kim Phụng Y (Vĩnh Viễn) *01
 
Chú ý:
- Quà trả trực tiếp về nhận vật tham gia hợp lệ.
- Các hành vi gian lận sẽ bị loại khỏi sự kiện.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
 
Trải nghiệm ngay máy chủ mới THẦN LONG nào anh hùng.