SỰ KIỆN MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

image bai viet
2/7/2024 9:37:23 AM
Tin Tức

SỰ KIỆN MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

⏰Thời gian: 09/02/2024 - 05/03/2024

🔮Nội Dung:

1️⃣Cập nhật Quyết sự kiện "Nghi Lễ Thức Tỉnh Thanh Long"

💠Điều kiện

- Cấp 90 trở lên

💠Yêu cầu

- Phải có vé:

Phiếu Ưu Đãi Ẩn Sĩ Côn Lôn (Thường) Nhận miễn phí
Phiếu Ưu Đãi Ẩn Sĩ Côn Lôn (Khó) Chế tạo từ vé thường

💠Vị trí

- Côn Lôn - Thảo Dược Thôn

💠Phần Thưởng

Độ Khó Thưởng Số Lượng
Thường Rương Thưởng Ẩn Sĩ Côn Lôn (Thường) 1
Vảy của Thần Thú Thanh Long 8
Khó Rương Thưởng Ẩn Sĩ Côn Lôn (Khó) 1
Vảy của Thần Thú Thanh Long 15
Vảy của Thần Thú Thanh Long (Khó) 1

  

💠Danh sách trang bị có thể nhận được

🔺Chế Tạo
🔺Thu Thập
2️⃣Cập nhật Quyết sự kiện "Nghi Lễ Thức Tỉnh Thanh Long"
- Đăng nhập để nhận quà trong thời gian diễn ra sự kiện (09/02 - 05/03).
- Quà bao gồm:
Vật Phẩm SL
Cửu Long Thiên Hạ (30 ngày) 1
Phong Ấn Châu (Tuyệt) 10
Bánh Chưng 5
Bánh Tét 5
Thần Cơ Tiễn 20