SỰ KIỆN THU THẬP KHẨU QUYẾT CHẾ TẠO THẦN BINH ĐANG DIỄN RA

image bai viet
10/9/2022 12:21:22 PM
Tin Tức

SỰ KIỆN THU THẬP KHẨU QUYẾT CHẾ TẠO THẦN BINH ĐANG DIỄN RA

Tham gia ngay tại máy chủ Cửu Long Mùa 1 để có cơ hội nhận được 2 loại thần binh mới với sức mạnh vô cùng tận nào anh hùng!
>>Hình ảnh về Chân Anh Hùng Thần Binh và [Chân] Anh Hùng Thần Binh<<
 
 
Thông tin các sự kiện tháng 10/2022:
1> Sự Kiện Halloween Toàn Máy Chủ 9D-Dzogame Tháng 10/2022 https://9d.dzogame.vn/su-kien-halloween-toan-may-chu-9d-dzogame-thang-102022-20286
2> "THU THẬP KHẨU QUYẾT - CHẾ TẠO THẦN BINH" Mùa Giải 1 https://9d.dzogame.vn/thu-thap-khau-quyet-che-tao-than-binh-mua-giai-1-20287

Đừng quên tham chiến tại máy chủ Cửu Long Mùa 1 khi hoàn tất bảo trì nhé anh hùng!

3> chi tiết máy chủ: https://9d.dzogame.vn/choi-may-chu-mua-giai-nhan-than-binh-mai-mai-19921

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.