Sự Kiện Tích Lũy Nạp

image bai viet
5/28/2021 9:01:16 AM
Sự Kiện

Sự Kiện Tích Lũy Nạp

Tích Lũy Nạp Tiền

Thời Gian: Từ 00:00 ngày 29/05/2021 đến 23h59 ngày 04/06/2021

Nội Dung:

- Trong thời gian sự kiện khi người chơi tích lũy nạp đạt mốc sẽ được nhận thưởng.

- Mỗi mốc chỉ được nhận thưởng 1 lần.

Các Mốc Nạp:

Mốc Nạp

Khuyến Mãi

2000 Long Kim

1000 Long Kim

5000 Long Kim

1000 Long Kim

10.000 Long Kim

1000 Long Kim

20.000 Long Kim

2000 Long Kim

50.000 Long Kim

5000 Long Kim

100.000 Long Kim

10.000 Long Kim

 

*Cách Nhận Tiền Thưởng:

Quý Bằng Hữu chỉ cần đăng nhập vào Game bằng tài khoản HashID mà quý bằng hữu đã nạp tiền. Tiền đã nạp + tiền thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào " Kỳ Trân Các " tại phần " Long Kim "


 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.