SỰ KIỆN TRUY TÌM GM VÀ SÓNG GIÓ THIÊN HẢI THỨ 6 NGÀY 22/04/2022

image bai viet
4/21/2022 9:12:38 PM
Tin Tức

SỰ KIỆN TRUY TÌM GM VÀ SÓNG GIÓ THIÊN HẢI THỨ 6 NGÀY 22/04/2022

Cảm phiền chư vị Bằng Hữu trong thời gian vừa qua, do các vấn đề phát sinh. Vậy nên BQT đã tạm dừng các sự kiện, hoạt động cộng đồng tại 9D-Dzogame.
  • Bắt đầu từ thứ 6 (22/04/2022), BQT sẽ tiến hành tổ chức lại các hoạt động cộng đồng trên 3 máy chủ (Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ), tham gia ngay nhận thêm quà hỗ trợ nào chư vị ơi!
 
Tham chiến ngay tại “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ để biết thêm thông tin nhé chư vị ơi!!!
 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.