THAM CHIẾN TRONG KHUNG GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN

image bai viet
2/25/2023 5:24:29 PM
Tin Tức

THAM CHIẾN TRONG KHUNG GIỜ VÀNG CUỐI TUẦN

Từ 00:00 - 23:59: EXP 100%, Hỏa Hầu x2, từ 19:00 - 23:59: Drop 200% trên toàn máy chủ liên đấu Hợp Long
Từ 00:00 - 23:59: EXP 200%, Hỏa Hầu x3, từ 19:00 - 23:59: Drop 200% trên toàn máy chủ THẦN LONG.
 
Giải Đấu GIANG HỒ THIÊN VƯƠNG Vòng Loại Loạn Đấu
Giải đấu ngày 25/02/2023 lựa chọn 8 anh hùng đi vào vòng đơn đấu tháng 3 tại Hoa Sơn sẽ là ai, cùng tham chiến lúc 20H tối nay tại "ANH HÙNG ĐẠI HỘI TRƯỜNG - Hợp Phì".
Đón theo dõi Live.Str.eAm cùng QTV để bắt sóng nhiệt lượng từ sàng đấu.