THẦN LONG BAN PHƯỚC

image bai viet
2/20/2023 3:48:16 PM
Sự Kiện

THẦN LONG BAN PHƯỚC

Các vị bằng hữu thân mến,

Theo một số dấu hiệu từ các nhà chiêm tinh của Cửu Long Tranh Bá, Thần Long đã xuất hiện tại máy chủ mới mang tên mình và sẽ ban phước cho tất cả các vị anh hùng nơi đây, đặc biệt là các vị anh hùng có tính cách hào phóng. Vì vậy đừng bỏ qua nhé các vị bằng hữu:
Thời gian sự kiện: 20/02 - 28/02/2023.
Phạm vi: máy chủ Thần Long

 

- Trong mỗi ngày Thần Long sẽ mang tới giờ vàng (100% kinh nghiệm, x2 hỏa hầu, 200% drop), kéo dài trong 60 phút ngẫu nhiên trong ngày.
 

- Khi người chơi tích nạp tối thiểu 3000 Long Kim mỗi ngày sẽ nhận ngay: Tứ Linh Thần Hạp *05