THANH ĐẢO THẦN HẠP

image bai viet
1/28/2022 10:54:53 AM
Sự Kiện

THANH ĐẢO THẦN HẠP

BQT tiến hành cập nhật hộp bổ trợ "THANH ĐẢO THẦN HẠP" mới cập nhật rất nhiều vật phẩm hấp dẫn từ "Thanh Đảo" như: Vũ Khí Ánh Liễu Vĩnh Viễn, Trang Phục Thanh Đảo Vĩnh Viễn, Vũ Khí Cổ Thiên, Vũ Khí Ánh Liễu +15 (30 Ngày), Nguyên Liệu Chế Tạo/ Thu Thập Thanh Đảo. Sở hữu ngay để có cơ hội nhận được các loại nguyên liệu và vật phẩm cực hấp dẫn nào chư vị ơi!!! 

 Thời Gian Sự Kiện: Từ 28/01/2022 Đến Hết 07/02/2022. 

 Cập nhật vật phẩm: "THANH ĐẢO THẦN HẠP" tại Kỳ Trân Các:

  • Gói Lẻ "THANH ĐẢO THẦN HẠP" (1): Giá 399 Long Kim.
  • Combo "THANH ĐẢO THẦN HẠP" (10+1): Giá 3990 Long Kim.
Khi mở "THANH ĐẢO THẦN HẠP" Bằng Hữu sẽ có thể nhận được những vật phẩm sau:

 

**Lưu Ý: trạng thái của các vật phẩm ( Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu, Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu (30 Ngày), Thanh Đảo Thần Giáp Hoán Phiếu, Phiếu Đổi Vũ Khí Cổ, Thanh Đảo Báu Vật Hạp và Thanh Đảo Huyền Hạp ) như sau:
Giao Dịch Bán Cất kho Xóa

Trong đó:

1) Thanh Đảo Thần Giáp Hoán Phiếu Gồm:

  

 

(Hắc Long Hống Bất Nam / Chu Tước Tử Bất Nữ) - Vật Lý

    

(Hắc Long Sơn Hống Nam / Chu Tước Tử Sơn Nữ) - Khí Công

    

2) Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu - Thần Binh Hoán Phiếu +15 (30 Ngày) Gồm:

 

  

 

 

3) Thanh Đảo Huyền Hạp - Thanh Đảo Báu Vật Hạp:

 

 

  • Trạng Thái Thần Giáp Và Thần Binh Bằng Hữu Có Thể Xem Tại Bảng Chế Tạo "F11" Trong Game Theo Thứ Tự "Chế Tạo > Thanh Đảo > Y Trang Tinh Anh Hồ Hy An / Bậc Thầy Rèn Chân Mộng": 

4) Đổi Vật Phẩm ( Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu, Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu (30 Ngày), Thanh Đảo Thần Giáp Hoán Phiếu, Phiếu Đổi Vũ Khí Cổ ):

  • Để đổi các vật phẩm trên Bằng Hữu tiến hành chọn như sau: Ấn nhanh "F11" hoặc phím "L" > Thu Thập > Hợp Phì > Thương Nhân Lễ Hội 'Hoa Nhi Nữ'

**Lưu Ý: Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu, Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu (30 Ngày), Thanh Đảo Thần Giáp Hoán Phiếu, Phiếu Đổi Vũ Khí Cổ chỉ đổi được một vật phẩm / vé.

   

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.