Thay Đổi Điềm Phó Bản Bất Tận Cá Nhân Từ Ngày 10/05/2022

image bai viet
5/4/2022 9:30:18 AM
Tin Tức

Thay Đổi Điềm Phó Bản Bất Tận Cá Nhân Từ Ngày 10/05/2022

Chư Vị Bằng Hữu thân mến, BQT 9D-Dzogame xin thông báo về việc thay đổi điểm phó bản bất tận của cá nhân mỗi anh hùng sẽ diễn ra sau ngày 10/05/2022 tại bản cập nhật mới 'Phó Bản Bất Tận' như sau:

  • Thay Đổi Điểm Phó Bản Bất Tận Trên Nhân Vật Của Bằng Hữu

Sự thay đổi này nhằm mang lại tính cân bằng cho bản cập nhật mới PBBT, tại bản cập nhật mới chư vị có thể sử dụng điểm phó bản để đổi lấy những vật phẩm vô cùng mạnh hoặc những nguyên liệu rất hấp dẫn. Chư vị vui lòng đổi điểm phó bản hiện có trước ngày 10/05/2022. Sau thời gian này hệ thống sẽ ghi nhận và tự chuyển đổi điểm PBBT cũ theo giá trị điểm mới như bảng dưới:

*Bảng quy đổi điểm phó bản bất tận trên nhân vật sau ngày 10/05/2022.

Điểm Phó Bản Bất Tận Trước Cập Nhật Điểm Phó Bản Bất Tận Sau Cập Nhật
Trên 1,000,000 50,000
Từ 900,000 Đến 1,000,000 45,000
Từ 800,000 Đến 900,000 40,000
Từ 700,000 Đến 800,000 35,000
Từ 600,000 Đến 700,000 30,000
Từ 500,000 Đến 600,000 25,000
Từ 400,000 Đến 500,000 20,000
Từ 300,000 Đến 400,000 15,000
Từ 200,000 Đến 300,000 10,000
Từ 100,000 Đến 200,000 5,000
Từ 10,000 Đến 100,000 2,500
Dưới 10,000 0

Để dễ dàng hơn đến chư vị. BQT có những thông tin chi tiết về thay đổi này như sau:
- từ ngày 10/5/2022 tổng điểm PBBT trên người nhân vật của chư vị sẽ được thay đổi như bảng.
- Điểm PBBT trên nhân vật tương tự hình minh họa dưới
- Ấn F11 > Phó Bản Bất Tận > Tổng điểm của nhân vật có tại mục 'Điểm Thử Thách'

  • Điểm này dùng để mua sắm vật phẩm từ NPC Mãng Sang Cha

Những thông tin về bản cập nhật mới sẽ được BQT cập nhật sớm nhất đến chư vị thông qua website chính thức và Fanpage chính thức của NPH 9D-Dzogame

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.