THÔNG BÁO THU HỒI VẬT PHẨM SAI LỆCH KHI MỞ GÓI "TRỪ TÀ - DIỆT GIAN"

image bai viet
11/24/2021 9:53:58 PM
Tin Tức

THÔNG BÁO THU HỒI VẬT PHẨM SAI LỆCH KHI MỞ GÓI "TRỪ TÀ - DIỆT GIAN"

BQT 9D xin cáo lỗi đến tất cả Bằng Hữu đã khui mở gói "Trừ Tà - Diệt Gian" từ sau bảo trì cập nhật Megaupdate ngày 23/11/2021. Những Bằng Hữu mở gói combo trên từ sau cập nhật đã nhận được các vật phẩm sai lệch như sau: (Bộ tín vật Côn Lôn Sơn 10, Bộ Vũ Khí Bạch Long+18,.....). BQT sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ vật phẩm mở từ gói trên từ ngày 25/11/2021.

  • BQT 9D cũng sẽ tiến hành đền bù đến những Bằng Hữu sử dụng gói sai lệch một gói "Trừ Tà - Diệt Gian" đúng. Bao gồm các vật phẩm như (Bộ tín vật Côn Lôn Sơn 7, Bộ vũ khí Lv3 +18,....).

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.