THÔNG BÁO THU HỒI VẬT PHẨM SAI LỆCH KHI MỞ GÓI "TRỪ TÀ - DIỆT GIAN" (Thông Báo Số 2)

image bai viet
11/26/2021 3:34:54 PM
Tin Tức

THÔNG BÁO THU HỒI VẬT PHẨM SAI LỆCH KHI MỞ GÓI "TRỪ TÀ - DIỆT GIAN" (Thông Báo Số 2)

BQT 9D xin cáo lỗi đến tất cả Bằng Hữu đã khui mở gói "Trừ Tà - Diệt Gian" từ sau bảo trì cập nhật Megaupdate ngày 23/11/2021. Những Bằng Hữu mở gói combo trên từ sau cập nhật đã nhận được các vật phẩm sai lệch như sau: (Bộ tín vật Côn Lôn Sơn 10, Bộ Vũ Khí Bạch Long+18,.....). BQT sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ vật phẩm mở từ gói trên từ ngày 25/11/2021.

  • Trong thời gian thu hồi, tài khoản của quý Bằng Hữu sẽ tạm bị khóa. BQT sẽ mở lại tài khoản ngay sau quá trình thu hồi hoàn tất. Xin cáo lỗi vì sự bất tiện này đến chư vị.
  • Riêng Server "Huyền Vũ" do sai lệch hệ thống cash shop, dẫn đến 1 số ít Bằng Hữu mua được combo gói "Trừ Tà - Diệt Gian". BQT sẽ thu hồi toàn bộ vật phẩm từ gói và đền bù lại "Long Ngân" đến chư vị.
  • BQT 9D cũng sẽ tiến hành đền bù đến những Bằng Hữu sử dụng gói sai lệch một gói "Trừ Tà - Diệt Gian" đúng. Bao gồm các vật phẩm như (Bộ tín vật Côn Lôn Sơn 7, Bộ vũ khí Lv3 +18,....).

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.