THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN TỪ 16/01/2023

image bai viet
1/16/2023 2:31:30 PM
Tin Tức

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN TỪ 16/01/2023

Theo dõi ngay bảng quy đổi của hệ thống Vi Dzo để có thể tham gia tích lũy đúng giá trị nhất nhé bằng hữu.

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN

DzoCard DzoCoin
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,010,000
2,000,000 2,020,000
5,000,000 5,050,000

 

Gate DzoCoin
10,000 9,500
20,000 19,000
50,000 47,500
100,000 95,000
200,000 190,000
500,000 475,000
1,000,000 950,000
2,000,000 1,900,000
5,000,000 4,750,000
10,000,000 9,500,000

 

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 100,000 0
200,000 200,000 0
300,000 300,000 0
500,000 500,000 0
1,000,000 1,000,000 0
2,000,000 2,000,000 0
3,000,000 3,000,000 0
5,000,000 5,000,000 0
10,000,000 10,000,000 0
20,000,000 20,000,000 0
40,000,000 40,000,000 0

 

Thông báo ngừng chương trình ưu đãi DzoCoin từ (10:00) ngày 16/01/2023

ISEC DzoCoin
10,000 10,000
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000

 

Visa,Master DzoCoin
100,000 100,000
200,000 200,000
300,000 300,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.