Thu Thập Đổi Quà - Mùa Hè Bất Tận

image bai viet
6/14/2021 8:45:55 PM
Sự Kiện

Thu Thập Đổi Quà - Mùa Hè Bất Tận

Thời Gian: Từ 15/06/2021 đến 13/07/2021

Nội Dung:

Quý Bằng Hữu tham gia sự kiện có thể thu thập các nguyên liệu để đổi lấy các vật phẩm vô cùng giá trị thông qua giao diện F11.

Tài Nguyên Sự Kiện:

- Băng Phiến có thể nhận được khi đánh quái từ cấp 150 trở lên tại các bản đồ.

- Hạ Phiến có thể nhận được khi đánh quái từ cấp 150 trở lên tại phó bản (quyết).

- Cấp nhân vật không được chênh lệch quá +-10 cấp so với cấp quái.

Ví Dụ: Đánh quái cấp 150 thì cấp nhân vật phải từ 140 đến 160, mới có thể nhận được Băng Phiến và Hạ Phiến.

Thu Thập - Thương nhân lễ hội  Hoa Nhi Nữ.

Nguyên Liệu

Thành Phẩm

  • Băng Phiến x15
  • Hạ Phiến x10

Hạ Châu x1

Hạ Châu x40

Hạ Thiên Vật Lý x1

Hạ Châu x40

Hạ Thiên Khí Công x1

Hạ Châu x3

Hỏa Hạ Bạch Tửu x1

Hạ Châu x3

Hỏa Hạ Thanh Tửu x1

Phiếu Đổi Danh Hiệu Đặc Biệt x1

Hạ Thiên Vật Lý Đặc Biệt x1

Phiếu Đổi Danh Hiệu Đặc Biệt x1

Hạ Thiên Khí Công Đặc Biệt x1

Chế Tạo - Thương nhân lễ hội  Hoa Nhi Nữ.

Nguyên Liệu

Thành Phẩm

  • Hạ Thiên Vật Lý x1
  • Hạ Châu x10

Hạ Thiên Vật Lý Đặc Biệt x1

  • Hạ Thiên Khí Công x1
  • Hạ Châu x10

Hạ Thiên Khí Công Đặc Biệt x1

Các Nguyên Liêu Và Vật Phẩm Trong Sự Kiện:

Nguyên Liệu / Vật Phẩm Ảnh Minh Họa
Băng Phiến
Hạ Phiến
Hạ Châu
Phiếu Đổi Danh Hiệu Đặc Biệt
Hạ Thiên Vật Lý
Hạ Thiên Khí Công
Hỏa Hạ Bạch Tửu
Hỏa Hạ Thanh Tửu
Hạ Thiên Vật Lý Đặc Biệt
Hạ Thiên Khí Công Đặc Biệt

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.