Thu Thập Đổi Quà - Mùa Hè Bất Tận 2

image bai viet
7/12/2021 7:59:17 PM
Sự Kiện

Thu Thập Đổi Quà - Mùa Hè Bất Tận 2

Thời gian sự kiện:

Từ 13/07/2021 đến 10/08/2021

Tài Nguyên Sự Kiện:

Tiểu Kê nhận qua sự kiện quà tặng hàng ngày "Tiểu Kê Nang" Cuối Tuần Nhận Quà - Săn Lùng Tiểu Kê mỗi thứ 7.

Hạ Thiên Đồng nhận qua sự kiện Cuối Tuần Nhận Quà - Săn Lùng Tiểu Kê.

  • Trao đổi từ Tiểu Kê.

Nguyên Liệu

Thành Phẩm

Hiệu Ứng

Tiểu kê

Tung Sơn Tiểu Kê Sâm

Tự hồi phục sinh mệnh 1000(mỗi 3 giây) trong 30 phút

Tiểu kê

Thiên Tân Tiểu Kê Sâm

Tự hồi phục nội lực 1000(mỗi 3 giây) trong 30 phút

Tiểu kê

Thái Sơn Tiểu Kê Sâm

Sinh mệnh tối đa + 10000 trong 30 phút

Tiểu kê

Tử Hà Tiểu Kê Sâm

Nội lực tối đa + 10000 trong 30 phút

Tiểu kê

Võ Đang Tiểu Kê Sâm

Cơ hội chí mạng + 3000/10000

Tiểu kê

Viêm Ma Tiểu Kê Sâm

Sát thương chí mạng + 30% trong 30 phút

 

  • Trao đổi từ Hạ Thiên Đồng.

Nguyên Liệu

Thành Phẩm

Hạ Thiên Đồng

Hỏa Bài

Hạ Thiên Đồng

Băng Bài

 

Hỏa Bài (Vật Lý)

Băng Bài (Khí Công)

Tỉ lệ chí mạng +2000

Tỉ lệ chí mạng +2000

Hút máu +10

Hút nội lực +10

Sát thương vật lý +10%

Sát thương khí công +10%

Tốc độ đánh +20%

Giảm thời gian hồi chiêu +20%

Tốc độ di chuyển +20%

Tốc độ di chuyển +20%

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.