Thu Thập Nguyên Liệu Giáng Sinh - Điều Chế Vật Phẩm Hấp Dẫn

image bai viet
12/20/2021 11:19:01 PM
Sự Kiện

Thu Thập Nguyên Liệu Giáng Sinh - Điều Chế Vật Phẩm Hấp Dẫn

 BQT 9Dzogame Chúc Tất Cả Chư Vị Bằng Hữu Nhiệt Thành Một Mùa Giáng Sinh An Lành, Sức Khỏe.  

BQT Đã cập nhật liền tay chuỗi các sự kiện "Thu Thập Nguyên Liệu Giáng Sinh - Chế Tạo Vật Phẩm Hấp Dẫn", cập nhật các hoạt động  mới trong phiên bản "Giáng Sinh 2021". Cùng tham gia chiến 9D thu thập quà ngay nào chư vị ơi!!!.

 • Thời Gian Các Sự Kiện "Giáng Sinh 2021": từ 21/12/2021 đến 18/01/2022.

Sự kiện 1) Thu Thập Nguyên Liệu - Chế Tạo Vật Phẩm Giáng Sinh

1) Tổng quan sự kiện:

 • Thu thập nguyên liệu sự kiện từ việc tiêu diệt quái vật có cấp độ từ Level 151 đến level 211. Tỉ lệ rơi vật phẩm từ quái vật có cấp độ (level) 211 trở lên sẽ cao hơn quái vật có cấp độ (level) từ 151 - 210.
 •  Đặc biệt quái vật trên các bãi ngoài bản đồ (map) sẽ có tỉ lệ rơi nguyên liệu cao hơn trong quyết.

2) Tài nguyên sự kiện:

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Vớ (Tất) Giáng Sinh Không Không Không
Chuông Giáng Sinh Không Không Không
Hoa Tuyết Giáng Sinh Không Không Không

 

3) *Thu Thập Sự Kiện (F11 - Hợp Phì - Thương Nhân Lễ Hội "Hoa Nhi Nữ"):

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Vớ (Tất) Giáng Sinh 10 Chuông Giáng Sinh 1 Không Không Không
Chuông Giáng Sinh 10 Hoa Tuyết Giáng Sinh 1 Không Không Không

(Bảng quy đổi nguyên liệu sự kiện)

 • Bằng Hữu có thể mua hộp nguyên liệu "Túi Chuông Giáng Sinh" tại "Kỳ Trân Các" để tiến hành thu thập - chế tạo  dễ dàng hơn!!

 Lẻ Túi Chuông Giáng Sinh (1) - Giá: 119 Long Kim

 
 Gói Túi Chuông Giáng Sinh (10+1) - Giá: 1190 Long Kim
- Túi may mắn có thể nhận được: (2, 3, 4, 5) vật phẩm "Chuông Giáng Sinh"
 

*Nguyên liệu được dùng để "Thu Thập" những vật phẩm theo tỉ lệ sau:

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Chuông Giáng Sinh 1 Phong Ấn Châu (Trung) 1 Không Không Không
2 Sư Tử Hống 1 Không Không Không
2 Thẻ Tăng Kinh Nghiệm (Tuyệt) 1 Không Không Không
3 Hộp Nguyên Liệu Giáng Sinh 1 Không Không Không
5 Thẻ Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (3 Giờ) 1 Không Không Không

 

 

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Hoa Tuyết Giáng Sinh 1 Phong Ấn Châu (Tuyệt) 3 Không Không Không
2 Hộp Quà Giáng Sinh Từ "Vạn Đại Gia" 10 Không Không Không
5 Tứ Vệ Châu Hạp 1 Không Không Không
20 Hộp Tín Vật Côn Lôn Sơn (Cấp 4) 1 Không Không Không

 

*Trong đó: Hộp Tín Vật Côn Lôn Sơn (Cấp 4) có trạng thái như sau: Không Thể Giao Dịch, Không Thể Bán, Không Thể Xóa. Có Thể Cất Kho.

** Hộp Quà Giáng Sinh Từ "Vạn Đại Gia" sẽ được dùng để tham gia sự kiện " Giáng Sinh Cùng Vạn Đại Gia "

4) *Chế Tạo Sự Kiện (F11 - Hợp Phì - Thương Nhân Lễ Hội "Hoa Nhi Nữ"):

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Hoa Tuyết Giáng Sinh 1 Túi Giáng Sinh (Đỏ) 1 Không Không Không
Chuông Giáng Sinh 5
Hoa Tuyết Giáng Sinh 1 Túi Giáng Sinh (Xanh) 1 Không Không Không
Chuông Giáng Sinh 5
Hoa Tuyết Giáng Sinh 1 Túi Giáng Sinh (Vàng) 1 Không Không Không
Chuông Giáng Sinh 5
Hoa Tuyết Giáng Sinh 1 Túi Giáng Sinh (Trắng) 1 Không Không Không
Chuông Giáng Sinh 5

 

 

 Túi Giáng Sinh (Đỏ):

 • Sát thương vật lý 5500
 • Sinh mệnh 15.000
 • Ngũ khí 60
 • Phòng ngự chí mạng 80%

  Túi Giáng Sinh (Xanh):

 • Sát thương khí công 5500
 • Sinh mệnh 15.000
 • Tỷ lệ ra đòn chí mạng 4000
 • Giảm hồi chiêu 10%

 Túi Giáng Sinh (Vàng)

 • Hấp thu 20/1000 sát thương thành sinh mệnh
 • Tốc độ di chuyển 50%
 • Sát thương võ công tối đa +30%
 • Sát thương chí mạng +30%

 Túi Giáng Sinh (Trắng)

 • Hấp thu 20/1000 sát thương thành sinh mệnh
 • Tất cả kháng 1000
 • Sát thương vũ khí 40%
 • Tỷ lệ đỡ đòn 2000

#Chú Ý:  Khi mang đủ bộ 4 tín vật sẽ mở trạng thái ẩn như sau.

 • Sinh mệnh 10.000
 • Sát thương vật lý 25%
 • Sát thương khí công 25%
 • Sát thương chí mạng 45%
 • Sát thương vũ khí 45%
 • Tất cả kháng 2000

Sự kiện 2) Giáng Sinh Cùng "Vạn Đại Gia".

1) Tổng quan sự kiện:

 • Thu thập nguyên liệu sự kiện từ việc tiêu diệt quái vật Boss trong quyết (Trùm Cuối Trong Quyết) có cấp độ từ Level 151 đến level 211. Tỉ lệ rơi vật phẩm từ quái vật có cấp độ (level) 211 trở lên sẽ cao hơn quái vật có cấp độ (level) từ 151 - 210. Sau khi đánh bại Boss có thể sẽ nhận được vật phẩm "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia". 
 • Mặt khác Bằng Hữu có thể thu thập nguyên liệu "Hoa Tuyết Giáng Sinh" để đổi "Hộp Quà Giáng Sinh Từ "Vạn Đại Gia" tại Thương Nhân Lễ Hội Hoa Nhi Nữ/ Hợp Phì. (Ấn Nhanh F11).

 

2) Thể lệ sự kiện:

​- Trao đổi cùng "Vạn Đại Gia" tại Hợp Phì để tìm hiểu thêm thông tin.

- Bằng Hữu cần đưa "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia" cho NPC Vạn Đại Gia để bắt đầu sự kiện. Có 3 mốc yêu cầu để hoàn thành sự kiện. Ấn phím ""L"" để mở giao diện đổi.

- Mỗi mốc hoàn thành Bằng Hữu chỉ được lựa chọn 1 bộ quà quy đổi duy nhất.

- Yêu cầu 3 mốc bao gồm: Mốc 1 (5 - "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia"), Mốc 2 (10 - "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia"), Mốc 3 (30 - "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia"). 

 

*Quy đổi bộ quà theo mốc:

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Bộ Quà Quy Đổi Tên Vật Phẩm Số Lượng Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Hộp Quà Giáng Sinh Từ "Vạn Đại Gia 5 1 Hộp Ngoại Trang Giáng Sinh 1 Không Không Không
2 Thẻ Thưởng Vật Phẩm 3        
Thẻ Tăng Kinh Nghiệm (Sử Thi) 3 Không Không Không
Thẻ Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (3 Giờ) 3 Không Không Không
3 Hộp Hộ Vệ Giáng Sinh (Hạng 2~3) 1 Không Không Không

 

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Bộ Quà Quy Đổi Tên Vật Phẩm Số Lượng Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Hộp Quà Giáng Sinh Từ "Vạn Đại Gia 10 1 Hộp Ngoại Trang Giáng Sinh 1 Không Không Không
2 Thẻ Thưởng Vật Phẩm 3        
Thẻ Tăng Kinh Nghiệm (Sử Thi) 3 Không Không Không
Thẻ Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (3 Giờ) 3 Không Không Không
3 Hộp Hộ Vệ Giáng Sinh (Hạng 2~3) 1 Không Không Không

 

Biểu Tượng Tên Vật Phẩm Số Lượng Bộ Quà Quy Đổi Tên Vật Phẩm Số Lượng Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
Hộp Quà Giáng Sinh Từ "Vạn Đại Gia 30 1 Hộp Ngoại Trang Giáng Sinh 1 Không Không Không
2 Thẻ Thưởng Vật Phẩm 3        
Thẻ Tăng Kinh Nghiệm (Sử Thi) 3 Không Không Không
Thẻ Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (3 Giờ) 3 Không Không Không
3 Hộp Hộ Vệ Giáng Sinh (Hạng 2~3) 1 Không Không Không

 

* Chú Ý:

1) Trạng thái của Hồn Vệ (Hạng 2~3): Có thể cất kho, Không thể giao dịch, Không thể bán, Không thể xóa.

2) Hộp Ngoại Trang Giáng Sinh gồm:

 

Số Lượng Tên Vật Phẩm Giao Dịch Bán Cất Kho Xóa
1 Giáng Sinh Phục (Nam) Không Không Không
1 Giáng Sinh Phục (Nữ) Không Không Không
1 Đông Giáng Sinh Phục (Nam) Không Không Không
1 Đông Giáng Sinh Phục (Nữ) Không Không Không
1 Bắc Hùng Phục (Nam) Không Không Không
1 Bắc Hùng Phục (Nữ) Không Không Không

 

*Trạng Thái Ngoại Trang:

Ngũ Khí 30.

Sát Thương Vật Lý 4000.

Sát Thương Khí Công 4000.

Sinh Mệnh 5000.

Nội Lực 5000.

  

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.