THU THẬP NGUYÊN LIỆU GIÁNG SINH - ĐIỀU CHẾ VẬT PHẨM HẤP DẪN

image bai viet
12/23/2021 10:39:04 AM
Tin Tức

THU THẬP NGUYÊN LIỆU GIÁNG SINH - ĐIỀU CHẾ VẬT PHẨM HẤP DẪN

Tiếp nối chuỗi sự kiện thu thập - chế tạo "Thanh Đảo". BQT đã cập nhật liền tay chuỗi sự kiện "Giáng Sinh - thu thập - chế tạo". Cùng thu thập nguyên liệu và đổi lấy những phần quà vô cùng hấp dẫn nào.
𝐂𝐡𝐢̉ 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 Đ𝐨̂̉𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐋𝐚̀ 𝐂𝐨́ 𝐐𝐮𝐚̀, 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐓𝐡𝐨̂𝐢 𝐍𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐮̛ 𝐕𝐢̣ 𝐎̛𝐢.
  • Hướng Dẫn Cơ Bản Sự Kiện 1>: Thu Thập Nguyên Liệu - Chế Tạo Vật Phẩm Giáng Sinh

​- Thu thập nguyên liệu sự kiện bằng cách tiêu diệt quái vật có cấp độ từ Level 151 đến level 211. Tỉ lệ rơi vật phẩm từ quái vật có cấp độ (level) 211 trở lên sẽ cao hơn quái vật có cấp độ (level) từ 151 - 210.

- Đặc biệt quái vật trên các bãi ngoài bản đồ (map) sẽ có tỉ lệ rơi nguyên liệu cao hơn trong các quyết.
- Đổi nguyên liệu theo thứ tự sau: 𝐕𝐨̛́ (𝐭𝐚̂́𝐭) 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 (𝟏𝟎) > 𝐂𝐡𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 (𝟏) > 𝐂𝐡𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 (𝟏𝟎) > 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 (𝟏).
- Bằng Hữu cũng có thể mua hộp nguyên liệu tại "Kỳ Trân Các" để nhận lấy vật phẩm "𝐂𝐡𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡" điều chế nhanh hơn. Chi tiết tại đây: https://9d.dzogame.vn/so-huu-ngay-chan-ho-ve-chi-co-tai-nhanh-cay-ao-vong-giang-sinh-2021-16861
- 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐡𝐮 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜: 𝐁𝐨̣̂ 𝟒 𝐦𝐨́𝐧 𝐭𝐢́𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐢̣𝐧 𝐱𝐨̀, 𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐢́𝐧 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐨̂𝐧 𝐋𝐨̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 (𝐂𝐚̂́𝐩 𝟒), 𝐓𝐮̛́ 𝐕𝐞̣̂ 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐇𝐚̣𝐩, 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐀̂́𝐧 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 (𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭),....𝐯𝐯
  • Hướng Dẫn Cơ Bản Sự Kiện 2>: Giáng Sinh Cùng "Vạn Đại Gia"
- Thu thập nguyên liệu sự kiện từ việc tiêu diệt quái vật Boss trong quyết (Trùm Cuối Trong Quyết) có cấp độ từ Level 151 đến level 211. Tỉ lệ rơi vật phẩm từ quái vật có cấp độ (level) 211 trở lên sẽ cao hơn quái vật có cấp độ (level) từ 151 - 210. Sau khi đánh bại Boss có thể sẽ nhận được vật phẩm "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia"
- 𝗧𝗵𝗲̂̉ 𝗹𝗲̣̂ 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻:
- Bằng Hữu cần đưa "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia" cho NPC Vạn Đại Gia để bắt đầu sự kiện. Có 3 mốc yêu cầu để hoàn thành sự kiện. Ấn phím ""L"" để mở giao diện đổi.
- Mỗi mốc hoàn thành Bằng Hữu chỉ được lựa chọn 1 bộ quà quy đổi duy nhất.
- Yêu cầu 3 mốc bao gồm: Mốc 1 (5 - "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia"), Mốc 2 (10 - "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia"), Mốc 3 (30 - "Hộp Quà Giáng Sinh Từ Vạn Đại Gia").
- 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐡𝐮 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜: 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡, 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐡𝐨̣̂ 𝐯𝐞̣̂ 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 (𝟐~𝟑) "𝐏𝐄𝐓", ...𝐯𝐯
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút