Thu Thập Từ Kim Trư - Tạo Ngay Đồ HOT

image bai viet
8/16/2021 9:47:41 PM
Sự Kiện

Thu Thập Từ Kim Trư - Tạo Ngay Đồ HOT

Thời Gian: 

- Từ 17/08/2021 đến 14/09/2021

Nội Dung:

- Quý Bằng Hữu tham gia sự kiện có thể thu thập các nguyên liệu để đổi lấy các vật phẩm vô cùng giá trị thông qua thương nhân lễ hội “Hoa Nhi Nữ”.

- Tham gia 2 sự kiện: Kim Trư Tặng Quà và Triệu Hồn Kim Trư Huyền Thoại để có thể thu thập, chế tạo những vật phẩm HOT thật nhanh nhé!

Tài Nguyên Sự Kiện:

Thu Thập - Thương nhân lễ hội  Hoa Nhi Nữ.

Nguyên Liệu Thành Phần
Kim Trư Lực x1 Phiến Hồn Thạch x1
Kim Trư Lực x10 [Hạng 2] Kim Trư
Kim Trư Lực x10 Kim Trư Triệu Hồn (Đặc Biệt)
Kim Trư Lực x50 Kim Trư Phục (Nam)
Kim Trư Lực x50 Kim Trư Phục (Nữ)
Phiếu Hoán Đổi Kim Trư Phục (Đặc Biệt) x1 Kim Trư Phục Đặc Biệt (Nam)
Phiếu Hoán Đổi Kim Trư Phục (Đặc Biệt) x1 Kim Trư Phục Đặc Biệt (Nữ)

 

Thuộc Tính Kim Trư Phục (Đặc Biệt) Minh Họa
Ngũ Khí +50
EXP +10%
Tốc Độ Đi Chuyển +25%
Sát Thương Vũ Khí +25%
Tỉ Lệ Chí Mạng +2500
Sát Thương Chí Mạng +25%
Tất Cả Kháng +250
Sinh Mệnh Tối Đa +10.000

Chế Tạo - Thương nhân lễ hội  Hoa Nhi Nữ.

Nguyên Liệu Thành Phẩm
 • [Hạng 2] Kim Trư x1
 • Kim Trư Lực x2
[Hạng 3] Kim Trư
 • [Hạng 3] Kim Trư x1
 • Kim Trư Lực x10
[Hạng 4] Kim Trư
 • [Hạng 4] Kim Trư
 • Kim Trư Lực x10
[Hạng 5] Kim Trư

*Kim Trư từ Hạng 1 đến Hạng 5 sẽ có sự khác nhau về chỉ số hỗ trợ và kích thước, hình dạng.

[Hạng 1] Hắc Trư [Hạng 2 - 5] Kim Trư

 

[Hạng 1] Hắc Trư

Kỹ Năng Nguồn Thu Thập
 • Kinh Nghiệm + 10%
 • Hỏa Hầu + 10%
 • Tỉ lệ rớt vật phẩm + 5%

Sự Kiện Kim Trư Tặng Quà

 

[Hạng 2] Kim Trư

Kỹ Năng Nguồn Thu Thập
 • Kinh Nghiệm + 20%
 • Hỏa Hầu + 20%
 • Tỉ lệ rớt vật phẩm + 10%
Trao Đổi Sự Kiện

 

[Hạng 3] Kim Trư

Kỹ Năng

Nguồn Thu Thập
 • Kinh Nghiệm + 40%
 • Hỏa Hầu + 40%
 • Tỉ lệ rớt vật phẩm + 20%
 • Chế tạo
 • Kim Trư Hạp
 • Đại Kim Trư Hạp

 

[Hạng 4] Kim Trư
Kỹ Năng Nguồn Thu Thập
 • Kinh Nghiệm + 60%
 • Hỏa Hầu + 60%
 • Tỉ lệ rớt vật phẩm + 30%
 • Chế Tạo
 • Đại Kim Trư Hạp

 

[Hạng 5] Kim Trư
Kỹ Năng Nguồn Thu Thập
 • Kinh Nghiệm + 100%
 • Hỏa Hầu + 100%
 • Tỉ lệ rớt vật phẩm + 50%
 • Chế Tạo

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.