TÍCH LŨY 4 NGÀY NHẬN QUÀ LIỀN TAY

image bai viet
2/3/2023 12:16:53 PM
Sự Kiện

TÍCH LŨY 4 NGÀY NHẬN QUÀ LIỀN TAY

  • Thời gian sự kiện: từ ngày 03/02 đến 06/02/2023
 
Mỗi Ngày Duy Trì Tích Lũy Từ 5000 Long Kim Để Nhận Quà:
 
Ngày 1 (03/02): Thanh Long Hồn Quán *100
 
Ngày 2 (04/02): Xích Phụng Hồn Quán *100
 
Ngày 3 (05/02): Cổ Long Kính *100
 
Ngày 4 (06/02): Kết Hồn Châu *01
 
 
Quà Thưởng Thêm Khi Đạt Mốc Mục Tiêu Từ BQT:
  • Tích nạp đủ 4 ngày: Hoàng Thanh Phục vĩnh viễn *01 + Thiên Thanh Phục vĩnh viễn *01
  • Tích nạp trong 4 ngày đạt 50.000 Long Kim: Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *50
  • Tích nạp trong 4 ngày đạt 100.000 Long Kim: Quà mốc 50.000 + Vọng Nguyệt Cổ Thư *01 + Huyết Nguyệt Cổ Thư *01
  • Tích nạp trong 4 ngày đạt 200.000 Long Kim: Quà mốc 100.000 + (Chính) Sinh Hồn Ngọc *10 + (Tà) Quỷ Hồn Ngọc *10
Lưu Ý:
- Quà sẽ được trao dưới hình thức: trả vào túi đồ/ kho tiêu cục của nhân vật có cấp độ cao nhất trên hashID.
- Thời gian trả quà: từ 08/02 đến 10/02/2023.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.

 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Bùa khảm đặc biệt!

Cặp Tín Vật Nội Y Siêu Cấp!

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.