TÍCH LŨY 6 NGÀY - NHẬN QUÀ TIẾP SỨC

image bai viet
5/26/2023 1:56:27 PM
Sự Kiện

TÍCH LŨY 6 NGÀY - NHẬN QUÀ TIẾP SỨC

  • Thời gian sự kiện: 0:00 ngày 26/05 - 23:59 ngày 31/05/2023
Trong thời gian sự kiện, khi tích nạp đạt mốc các vị bằng hữu sẽ nhận ngay các vật phẩm hấp dẫn để tăng tiến sức mạnh cho Hiệp Nhân. Các phần quà có cộng dồn nên đạt mốc càng cao, quà càng nhiều nhé các vị bằng hữu!
 
Lưu ý: 
 - Quà sự kiện sẽ được ưu tiên trao cho nhân vật tại máy chủ Thần Long trước. Trường hợp người chơi không có nhân vật tại máy chủ Thần Long, quà sẽ được trao cho nhân vật tại máy chủ Hợp Long dưới dạng: trả trực tiếp lên túi hành trang hoặc kho tiêu cục của nhân vật.
- Phần quà các mốc có cộng dồn.
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước 23:59 ngày 31/05/2023.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
 
MỐC TÍCH LŨY 26/05 27/05 28/05
Tích nạp đạt 5000 Long Kim Hắc Long Bảo Rương *50 Hắc Long Bảo Rương *50 Hắc Long Bảo Rương *50
Tích nạp đạt 10.000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết *20 (Du Sát Linh) Ảnh Đoản *20 (Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch *20
Tích nạp đạt 20.000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết *50 (Du Sát Linh) Ảnh Đoản *50 (Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch *50
Tích nạp đạt 50.000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả *50 (Du Sát Linh) Xích Phù Bài *50 (Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai *50
Tích nạp đạt 100.000 Long Kim (Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả *150 (Du Sát Linh) Xích Phù Bài *150 (Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai *150
Tích nạp đạt 200.000 Long Kim Hồn Đơn Nang (Lớn) *200 Hồn Đơn Nang (Lớn) *200 Hồn Đơn Nang (Lớn) *200
Tích nạp đạt 300.000 Long Kim Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *200 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *200 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *200
Tích nạp đạt 500.000 Long Kim Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *500 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *500 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *500

MỐC TÍCH LŨY 29/05 30/05 31/05
Tích nạp đạt 5000 Long Kim Sinh Nhật Thần Hạp *50 Sinh Nhật Thần Hạp *50 Sinh Nhật Thần Hạp *50
Tích nạp đạt 10.000 Long Kim (Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch *20 (Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích *20 (Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ *20
Tích nạp đạt 20.000 Long Kim (Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch *50 (Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích *50 (Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ *50
Tích nạp đạt 50.000 Long Kim (Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài *50 (Duy Hồn) Thanh Hạng Liên *50 (Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo *50
Tích nạp đạt 100.000 Long Kim (Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài *150 (Duy Hồn) Thanh Hạng Liên *150 (Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo *150
Tích nạp đạt 200.000 Long Kim Hồn Đơn Nang (Lớn) *200 Hồn Đơn Nang (Lớn) *200 Hồn Đơn Nang (Lớn) *200
Tích nạp đạt 300.000 Long Kim Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *200 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *200 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *200
Tích nạp đạt 500.000 Long Kim Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *500 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *500 Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *500

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.