TÍCH LŨY LIỀN TAY - NHẬN QUÀ SIÊU HAY

image bai viet
1/29/2023 11:51:24 AM
Sự Kiện

TÍCH LŨY LIỀN TAY - NHẬN QUÀ SIÊU HAY

Tham gia tích lũy 3 ngày liên tiếp từ 29/01/2023 đến 31/01/2023 để có thể nhận về ngay những phần quà "NÓNG BỎNG TAY" nào anh hùng!

  • Thời gian sự kiện: 29/01/2023 - 31/01/2023

 Trong thời gian sự kiện, các vị bằng hữu sẽ nhận ngay những phần quà hấp dẫn khi nạp tiền vào game. Phần quà với mỗi mệnh giá nạp là khác nhau, chi tiết như sau:

  • Nạp mệnh giá 2000 Long Kim: Rương CLS 5~8 *01 (Tối đa mỗi hashID nhận 01 lần)
  • Nạp mệnh giá 5000 Long Kim: Rương CLS 6~10 bậc S *01 (Không giới hạn số lượt nhận quà)
  • Nạp mệnh giá 10.000 Long Kim: Kết Hồn Châu *01 (Không giới hạn số lượt nhận quà)
  • Nạp mệnh giá 20.000 Long Kim: Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *45 (Không giới hạn số lượt nhận quà)
  • Nạp mệnh giá 50.000 Long Kim: Vé nâng cấp tín vật CLS *20 (Không giới hạn số lượt nhận quà)

- Quà sẽ được trao dưới hình thức: trả vào túi đồ/ kho tiêu cục của nhân vật có cấp độ cao nhất trên hashID.

- Thời gian trả quà: từ 02/02 đến 04/02/2023.

- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.