TÍCH LŨY LIỀN TAY - NHẬN QUÀ SIÊU HAY

image bai viet
3/17/2023 6:38:19 PM
Sự Kiện

TÍCH LŨY LIỀN TAY - NHẬN QUÀ SIÊU HAY

Trong thời gian sự kiện, khi tích nạp đạt mốc người chơi sẽ nhận ngay các phần quà cực kỳ hấp dẫn. Nạp mốc càng cao, quà càng lớn!
  • Thời gian sự kiện: từ 00:00 ngày 17/03 - 23:59 ngày 21/03/2023.
1. Tích nạp đạt 5000 Long Kim nhận ngay:
- Sinh nhật thần hạp *20
 
2. Tích nạp đạt 10.000 Long Kim nhận ngay:
- Thanh Long Hồn Quán *100
 
3. Tích nạp đạt 50.000 Long Kim nhận ngay:
- Xích Phụng Hồn Quán *200
- Cổ Long Kính *100
 
4. Tích nạp đạt 100.000 Long Kim nhận ngay:
- Thanh Đảo Hoàng Hắc Bùa *01
- Thanh Đảo Hoàng Bạch Bùa *01
- Thanh Đảo Hoàng Lam Bùa *01
 
5. Tích nạp đạt 200.000 Long Kim nhận ngay:
- Vé đổi vũ khí Bạch Long Vũ Hải *01
- Hồn Hỏa Thủ Hoàn *01
- Hồn Hỏa Hạng Liên *01
- Hồn Hỏa Nhĩ Hoàn *01
 
6. Tích nạp đạt 300.000 Long Kim nhận ngay:
- Rương CLS 5~8 *30
- Huyết Nguyệt Cổ Thư *01
- Vọng Nguyệt Cổ Thư *01
 
7. Tích nạp đạt 500.000 Long Kim
- Vé nâng cấp CLS 6~10 *30
- Rương CLS 6~10 *50
 
8. Tích nạp đạt 1.000.000 Long Kim
- [Hạng 5] Chân Hắc Hổ *01
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *500
 
 Quà sự kiện sẽ được ưu tiên trao cho nhân vật tại máy chủ Thần Long trước. Trường hợp người chơi không có nhân vật tại máy chủ Thần Long, quà sẽ được trao cho nhân vật tại máy chủ Hợp Long.
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước thời điểm BTC gửi quà sự kiện.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 
- Thời gian trả quà: từ 23/03 đến 26/03/2023.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.