TÍCH NẠP NGAY - QUÀ ĐẦY TAY

image bai viet
5/9/2023 2:54:29 PM
Sự Kiện

TÍCH NẠP NGAY - QUÀ ĐẦY TAY

Thời gian sự kiện: 09/05 - 12/05
  • Tích Nạp 10 Long Kim cũng có quà! Các vị bằng hữu không nghe nhầm đâu, chỉ từ 10 Long Kim là các vị đã có thể tham gia sự kiện Tích Nạp Ngay, Quà Đầy Tay rồi! 
  • Khi phát sinh nạp trong thời gian sự kiện, các vị bằng hữu sẽ nhận ngay các phần quà hấp dẫn, mốc nạp càng cao, phần quà càng lớn!
- Tích nạp đạt 10 Long Kim nhận ngay: [Hạng 5] Hồn Vệ *01
- Tích nạp đạt 1000 Long Kim nhận ngay: Rương CLS 5~8 *02
- Tích nạp đạt 5.000 Long Kim nhận ngay: Rương CLS 6~10 *02
- Tích nạp đạt 10.000 Long Kim nhận ngay: Rương CLS 6~10s *02
- Tích nạp đạt 20.000 Long Kim nhận ngay: Kết Hồn Châu *01
- Tích nạp đạt 50.000 Long Kim nhận ngay: Rương CLS 6~10s  *10
- Tích nạp đạt 100.000 Long Kim nhận ngay: Tỷ - Thượng Ngọc *01, Mẫu - Thượng Trâm *01, Vé Đổi Vũ Khí Bạch Long Vũ Hải +15 *03
- Tích nạp đạt 200.000 Long Kim nhận ngay: Ngoại Trang Cao Thủ (Nam) - Đặc Biệt *01, Ngoại Trang Cao Thủ (Nữ) - Đặc Biệt *01, Tà Nguyệt Thạch (Siêu) *05, Mãn Nguyệt Thạch (Siêu) *05
- Tích nạp đạt 300.000 Long Kim nhận ngay: Danh hiệu Cường Giả Năm Thứ 2 Dzo (Đặc Cấp) *01, Trang Bị Tà Môn/ Chính Đạo Tự Chọn *03
 
Lưu ý: 
 - Quà sự kiện sẽ được ưu tiên trao cho nhân vật tại máy chủ Thần Long trước. Trường hợp người chơi không có nhân vật tại máy chủ Thần Long, quà sẽ được trao cho nhân vật tại máy chủ Hợp Long.
- Phần quà các mốc có cộng dồn.
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước 23:59 ngày 13/05/2023.
- Với phần quà mốc 300.000 Long Kim - người chơi cần liên hệ về hotro.dzogame.vn để chọn trang bị Tà Môn/ Chính Đạo trước 23:59 ngày 13/05/2023. Trường hợp người chơi không chọn, BQT sẽ add trang bị ngẫu nhiên.
- Quà sẽ được trao từ ngày 14/05/2023 dưới dạng: Add trực tiếp lên túi hành trang hoặc kho tiêu cục của nhân vật.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Mốc Nạp
(Long Kim)
Phần Quà
10 [Hạng 5] Hồn Vệ *01
1.000 Rương CLS 5~8 *02
5.000 Rương CLS 6~10 *02
10.000 Rương CLS 6~10s *02
20.000 Kết Hồn Châu *01
50.000 Rương CLS 6~10s *10
100.000 Tỷ - Thượng Ngọc *01
Mẫu - Thượng Trâm *01
Vé Đổi Vũ Khí Bạch Long Vũ Hải +15 *03
200.000 Ngoại Trang Cao Thủ (Nam) - Đặc Biệt *01
Ngoại Trang Cao Thủ (Nữ) - Đặc Biệt *01
Tà Nguyệt Thạch (Siêu) *05
Mãn Nguyệt Thạch (Siêu) *05
300.000 Danh hiệu Cường Giả Năm Thứ 2 Dzo (Đặc Cấp) *01
Trang Bị Tà Môn/ Chính Đạo Tự Chọn *03

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.