TIẾP TỤC HỖ TRỢ CHUYỂN MÁY CHỦ ĐỢT 2

image bai viet
3/23/2022 8:54:59 AM
Tin Tức

TIẾP TỤC HỖ TRỢ CHUYỂN MÁY CHỦ ĐỢT 2

  • Thời gian đăng ký đợt 2 : Từ 0h 16/03/2022 đến 24h ngày 27/03/2022 ( có thể thay đổi ).
  • Thời gian chuyển máy chủ đợt 2 : 29/03/2022
Chư vị Bằng Hữu 'Chu Tước' hãy tham gia đăng ký ngay. Từ ngày 29/03/2022 máy chủ 'Chu Tước' sẽ được đóng lại, BQT không tiếp nhận hỗ trợ chuyển máy chủ sau thời gian thông báo.
  • ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI MÁY CHỦ ĐỢT 2
Quý Bằng Hữu thân mến, BQT đã tiến hành mở website đăng ký chuyển máy chủ rồi đây. Chư vị Bằng Hữu đang có nhân vật tại máy chủ 'Chu Tước' hãy đăng ký chuyển về máy chủ 'Bạch Hổ' trong đợt 2 ngay nào.
 Nội Dung:
- Tham gia đăng ký thông tin chuyển tài khoản từ "Máy Chủ - Chu Tước" về "Máy Chủ - Bạch Hổ".
- Tiến hành chuyển các tài khoản đã đăng ký chuyển tại "Máy Chủ - Chu Tước" về "Máy Chủ - Bạch Hổ".
- Sau khi hết thời gian chuyển đợt 2, các tài khoản sẽ bị xóa bỏ, server Chu Tước sẽ được đóng lại.

Chi Tiết Và Đăng Ký Sự Kiện: https://9d.dzogame.vn/web-event/dang-ky-chuyen-may-chu

  • ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CÁC ĐOÀN TỪ MÁY CHỦ CHU TƯỚC VỀ MÁY CHỦ BẠCH HỔ 
BQT 9D-Dzogame xin thông báo:
Do quá trình chuyển đổi server không thể hỗ trợ chuyển dữ liệu về "Đoàn" của chư vị Bằng Hữu, vậy nên BQT 9D-Dzogame quyết định hỗ trợ các "Đoàn" từ máy chủ 'Chu Tước' về máy chủ 'Bạch Hổ' như sau:

Chi tiết: https://www.facebook.com/9d.dzogame.vn/posts/4951595394924601

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.