TIÊU PHÍ THẢ GA - NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ

image bai viet
1/5/2023 5:06:23 PM
Sự Kiện

TIÊU PHÍ THẢ GA - NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ

Còn gì đã hơn khi mua sắm lại còn nhận thêm quà, tham gia ngay! Sở hữu ngay "Túi May Mắn 2023 và Nhánh Cây Hoàng Kim Giáng Sinh 2022".
  • Thời Gian Sự Kiện: từ ngày 05.01.2023 đến 08.01.2023. Trả quà từ 10/01/2023.
Yêu Cầu Sự Kiện: 
- Tiêu phí đạt mốc nhận ngay quà mốc tiêu hợp lệ.
- Không cộng dồn các mốc tiêu. Tiêu phí đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
 
Phần Quà Tiêu Từ 3,990 Long Kim:
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *5
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
 
Phần Quà Tiêu Từ 9,990 Long Kim:
- Túi May Mắn *5
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *5
 
Phần Quà Tiêu Từ 20,990 Long Kim:
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *20
- Túi May Mắn *5
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
 
Phần Quà Tiêu Từ 50,990 Long Kim:
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *40
- Túi May Mắn *40
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.