TIN TỨC BẢO TRÌ NGÀY 09/05/2023

image bai viet
5/9/2023 1:49:59 PM
Tin Tức

TIN TỨC BẢO TRÌ NGÀY 09/05/2023

BQT xin thông báo, thời gian bảo trì sẽ kéo dài hơn dự kiến. BQT đang tiến hành chỉnh sửa phát sinh liên quan đến bộ sự kiện phó bản Thường Trúc Thôn thông qua NPC Vô Danh Lãnh Khách. Thông báo hoàn tất sẽ được lên trong thời gian sớm nhất!

Thông Tin Thêm:
- Các phát sinh liên quan đến Quyết, đặc biệt là 2 quyết Diêm Vương và Tử Vong trong hệ thống Sinh Tử Quyết. Đã tiến hành chỉnh sửa, anh hùng khi tham gia vui lòng diệt tất cả quái vật. Có thể xem lại hướng dẫn tại: https://9d.dzogame.vn/cam-nang/cap-nhat-moi-sinh-tu-quyet-va-diem-vuong-quyet-18206
- Các sự kiện cộng đồng như: cổ vũ Sea Game 32, Offline Sinh Nhật Lần 2,... đang được BQT chuẩn bị. Cùng đón theo dõi.

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.