TRẢ QUÀ CÁC SỰ KIỆN TÍCH LŨY - TIÊU PHÍ

image bai viet
4/28/2023 3:41:17 PM
Tin Tức

TRẢ QUÀ CÁC SỰ KIỆN TÍCH LŨY - TIÊU PHÍ

BQT đang tiến hành trả quà các sự kiện gồm:
 
1. TÍCH NẠP 4 NGÀY - NHẬN QUÀ HỖ TRỢ
 
2. TÍCH LŨY NẠP-TIÊU ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ (Quà Ngày 27/04)
- BQT tiến hành trả quà đến quý anh hùng đã tham gia TÍCH NẠP-TIÊU trong ngày 27/04. Hiện sự kiện chỉ còn 2 ngày 28/04 và 29/04 sẵn sàng tham gia ngay.
TÍNH TRONG NGÀY 27/04 ( ĐÂY KHÔNG PHẢI TOP CHÍNH THỨC CỦA SỰ KIỆN)
HashID TOP Tổng Nạp-Tiêu Máy Chủ Nhân Vật
DZO.0000446236 1 THẦN LONG III-_-Phong
DZO.0000464623 2 THẦN LONG Silentsmile
DZO.0000482585 3 THẦN LONG -DiaoChan-
DZO.0000835721 4 HỢP LONG BachLan
- Quà đã được trả hoàn tất về nhân vật có cấp độ cao nhất trên tài khoản và máy chủ tham gia, một số phần quà sẽ trả vào kho tiêu cục tổng quản. Nếu vẫn chưa nhận được quà anh hùng vui lòng liên hệ ngay CSKh để nhận. Các phần quà ngày 28/04, 29/04 và quà TOP 4 sẽ trả từ 04/05.

Mốc 1
HashID Máy Chủ
DZO.0000456354 THẦN LONG
DZO.0000449896 HỢP LONG
Mốc 2
HashID Máy Chủ
DZO.0000445243 HỢP LONG
DZO.0000445435 HỢP LONG
DZO.0000447869 HỢP LONG
dzo.0000529535 HỢP LONG
DZO.0000547169 HỢP LONG
DZO.0001053362 HỢP LONG
DZO.0000445062 HỢP LONG
DZO.0001093223 THẦN LONG
DZO.0000455750 THẦN LONG
DZO.0000528901 THẦN LONG
DZO.0001090345 THẦN LONG
DZO.0001137823 THẦN LONG
DZO.0000465707 THẦN LONG
Mốc 3
HashID Máy Chủ
DZO.0000451348 HỢP LONG
Dzo.0000529584 HỢP LONG
DZO.0000531759 HỢP LONG
DZO.0000967996 HỢP LONG
DZO.0000993839 HỢP LONG
DZO.0000994479 HỢP LONG
DZO.0000994480 HỢP LONG
DZO.0001208500 HỢP LONG
DZO.0000835721 HỢP LONG
DZO.0000447253 THẦN LONG
DZO.0000470748 THẦN LONG
DZO.0000472516 THẦN LONG
DZO.0000995058 THẦN LONG
DZO.0000482585 THẦN LONG
DZO.0000465852 THẦN LONG
DZO.0000597260 THẦN LONG
DZO.0000450349 THẦN LONG
DZO.0000471611 THẦN LONG
DZO.0000528619 THẦN LONG
DZO.0000567998 THẦN LONG
DZO.0000843336 THẦN LONG
DZO.0000446236 THẦN LONG
DZO.0000464623 THẦN LONG

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.