Trả Quà Mua Gói Mở 4 Ô Và Cực Phẩm Ngoại Trang

image bai viet
12/26/2022 2:47:56 PM
Tin Tức

Trả Quà Mua Gói Mở 4 Ô Và Cực Phẩm Ngoại Trang

BQT tiến hành trả quà đến anh hùng tham gia mua 3 gói vật phẩm đặc biệt hợp lệ gồm: Gói Ngoại Trang Cực Phẩm Nam, Gói Ngoại Trang Cực Phẩm Nữ, Gói Hỗ Trợ Mở 4 Ô Tín Vật. Xin chúc mừng các anh hùng đã nhận ngay combo quà đặc biệt.

 

  • Gói Mở 4 Ô Tín Vật

  • [Cực Phẩm] Ngoại Trang

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.