Trả Quà Sự Kiện HUYẾT HẢI CỬU LONG

image bai viet
5/30/2022 3:14:57 PM
Tin Tức

Trả Quà Sự Kiện HUYẾT HẢI CỬU LONG

BQT thông báo trả quà sự kiện 'HUYẾT HẢI CỬU LONG' từ 19h ngày 27/05/2022 đến hết ngày 29/05/2022. Xin chúc mừng tất cả chư vị anh hùng đã tham gia sự kiện hợp lệ và nhận quà.
  • Chú ý:
- Chư vị sau khi có thông báo danh sách nhận quà, vui lòng để trống túi hành trang hoặc kho tiêu cục tổng quản từ 4~6 ô, BQT sẽ trả quà về nhân vật tham gia hợp lệ sự kiện.
- Không sử dụng các phần mềm can thiệp gây mất cân bằng game.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
  • Thời gian trả quà:

Từ 19:00 ngày 30/05/2022 đến hết ngày 03/06/2022, sau thời gian này BQT không hỗ trợ trả quà.

  • Danh sách người chơi có tổng số điểm PK từ 10 trở lên:
1* deco đồ bơi mùa hè nam/nữ (30 ngày)
20* Hoa Đà Đan
20* Thần Cơ Tiễn (Pháo hoa)
Máy Chủ BẠCH HỔ
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt
[ChisPazio] dzo.0000456437 10
[G]et[O]ut dzo.0000466264 41
[-Me-du-sa-] dzo.0000464973 19
[P]hao_[C]oi dzo.0000482078 65
[S]át_Thủ dzo.0000452594 77
[U]Minh dzo.0000453674 75
[VENUS] dzo.0000453651 15
]MinhNgoc[ dzo.0000543453 44
]T[artarus dzo.0000472180 15
___Phong___ dzo.0000459954 32
1phat_keu_ec dzo.0000472008 538
authentic999 dzo.0000455238 20
BÁTGIỚI dzo.0000546186 15
BOM dzo.0000464184 19
charles- dzo.0000510958 29
CR_9 dzo.0000478598 50
Đại-Thánh dzo.0000445998 15
ĐaoThánh dzo.0000528899 12
Flame- dzo.0000456656 12
Forex_Master dzo.0000529715 360
FREEMAN dzo.0000466306 11
Girl dzo.0000461330 68
HaiDang68 dzo.0000528899 12
Hoa_Ha dzo.0000496908 13
HoaMin dzo.0000461020 11
HoaVôKhuyết dzo.0000529323 61
HoGiay dzo.0000448551 54
IcedTea dzo.0000489766 35
Ken dzo.0000447178 14
kUwIn dzo.0000448705 18
LằnXogPhứa dzo.0000451510 422
Lão-Già dzo.0000460884 44
LuonVuituoi dzo.0000446911 12
MặcLong dzo.0000455600 12
NAQ dzo.0000448215 135
Natsu dzo.0000451226 27
nguyenson dzo.0000529016 38
no_need dzo.0000477539 14
NongTrai dzo.0000506698 10
o0HBN0o dzo.0000446061 35
Oc_tiêu18 dzo.0000476931 10
odin dzo.0000464008 52
Paul_Scholes dzo.0000543913 49
PhieuLinh dzo.0000448896 32
QUEQUE dzo.0000581716 17
--Quy-- dzo.0000456873 15
Sáttt dzo.0000459611 217
ShootingStar dzo.0000446449 10
SiDa_HotGa dzo.0000461486 10
Stop-Here dzo.0000521598 10
T_U_A_N dzo.0000555462 13
Tà-Thần dzo.0000578049 922
TheKing dzo.0000450029 165
Thich-So-Mo dzo.0000451631 13
Trúc_Uyên dzo.0000497639 22
Tư_Thẹo dzo.0000461486 11
TUYET_NHI dzo.0000464886 21
TuyếtMaNữ dzo.0000529263 423
TVP dzo.0000460812 195
Venus- dzo.0000448848 18
VipSlip dzo.0000548251 16
     
Máy Chủ THANH LONG
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt
-HT02- dzo.0000448133 10
[[Ma]] dzo.0000454323 10
[Cau__Ba] dzo.0000523455 29
[S]ugarDaddy dzo.0000445114 26
[T]a[B]u dzo.0000455322 26
[Y]-Kimyn dzo.0000448031 20
[Yen_Thanh] dzo.0000603975 32
12-id1-nv2 dzo.0000711825 14
12-id2-nv2 dzo.0000711826 14
12-id3-nv2 dzo.0000711828 14
13-id1-nv2 dzo.0000720657 14
13-id3-nv2 dzo.0000720660 13
14-id1-nv2 dzo.0000721752 14
14-id2-nv2 dzo.0000721753 14
14-id3-nv2 dzo.0000721754 14
15-id1-nv2 dzo.0000721822 14
15-id2-nv2 dzo.0000721823 13
15-id3-nv1 dzo.0000721825 14
16-id1-nv2 dzo.0000855621 14
16-id1-nv3 dzo.0000855621 10
16-id2-nv2 dzo.0000855636 14
16-id3-nv2 dzo.0000855640 14
-70-2 dzo.0000536757 16
70-3 dzo.0000536759 16
71-1-2 dzo.0000536766 16
71-2 dzo.0000536767 16
-71-3 dzo.0000536768 16
72-1-2 dzo.0000536679 16
72-2-2 dzo.0000536680 17
-72-3 dzo.0000536681 16
74-1 dzo.0000575961 16
74-2 dzo.0000575962 16
74-3 dzo.0000575963 16
76-1 dzo.0000538212 16
76-2 dzo.0000538213 12
76-3 dzo.0000538214 16
77-1 dzo.0000538217 14
77-2 dzo.0000538218 16
77-3 dzo.0000538219 16
97B-[A]-Pao dzo.0000446998 38
AnhMinh- dzo.0000448176 11
-_AnhTrung_- dzo.0000455549 12
BỉNgạn dzo.0000487590 65
CardiB dzo.0000450399 39
-CatBaBy- dzo.0000453407 521
ChếMaTăng dzo.0000823087 16
CO3- dzo.0000446260 14
ĐinhHoaLong dzo.0000446369 10
Felicity dzo.0000617139 26
GALAXY6623 dzo.0000607473 14
GodLuck dzo.0000827131 15
Guardian dzo.0000446121 11
HanhTu- dzo.0000448176 10
HãyĐợiĐấy dzo.0000468405 126
H-IS dzo.0000484477 73
Hoàng_Kha dzo.0000446778 52
HỏiLàmChi dzo.0000607127 18
HT01 dzo.0000448133 13
HT03 dzo.0000448133 10
JeanGrey dzo.0000473605 15
KhiCon dzo.0000694655 16
KiếnĐầuTo dzo.0000446551 54
LanNgoc98 dzo.0000521824 29
Lão-Ḥổ dzo.0000445453 11
̃-Lion- dzo.0000712345 1259
--MaiAnh-- dzo.0000591133 43
MaMaVúDài dzo.0000447544 128
millenia dzo.0000586840 15
MinhPhương dzo.0000454702 30
MinhTú- dzo.0000448176 11
Myanhp dzo.0000444121 118
NETWORK dzo.0000510688 10
Ngao_Bái dzo.0000610435 10
N-HồHoàng dzo.0000575571 15
Như-Ý- dzo.0000536756 405
No1-CaiBang dzo.0000448179 12
NUKER_MG dzo.0000464849 56
Ối_dzồi_ôi dzo.0000455585 54
Panda- dzo.0000447220 30
PhiPhi- dzo.0000468104 12
SànHôHô dzo.0000464685 34
ßïgßöss dzo.0000646649 49
SXiTrum dzo.0000615440 35
ThanhTùng- dzo.0000612551 27
Thần-Quân dzo.0000466331 11
Thiên-Kỳ dzo.0000536759 16
Thiên-Uyển dzo.0000536757 16
THIEN-SAT dzo.0000860464 23
Thien-Y dzo.0000445841 15
Tú-Quyên-́ dzo.0000581025 47
Vagabond- dzo.0000463019 53
VuongGia dzo.0000448733 14
Waka-Misono dzo.0000445950 41
XiaoLong dzo.0000454398 100
XìDzách dzo.0000575571 13
zZ-Ma-Zz dzo.0000471580 12
ZzRockyzZ dzo.0000481088 12
     
Máy Chủ HUYỀN VŨ
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt
VinhAnh- dzo.0000575674 14
Anh3-ToGo dzo.0000451788 18
BaìcNhiÞTêì dzo.0000561235 25
ChêìtÐiCon dzo.0000599439 27
FC120I dzo.0000537508 10
LyìMaòcSâÌu dzo.0000525056 59
LâmLâÌyLôòi dzo.0000452584 10
Ngoòc-Minh dzo.0000478814 35
SingerBaby dzo.0000597271 66
TýÒSam dzo.0000598388 27
__John__ dzo.0000462080 25
Vân_Chi dzo.0000614141 18
Hôn_Mai dzo.0000548234 10
Gâìu-Bông dzo.0000597052 18
Anh3-ToGo dzo.0000451788 10
  • Xếp hạng TOP 10 người chơi tại cả 3 máy chủ có tổng điểm PK cao nhất :
1* code 4 tín vật zodiac (30 ngày) [có thể đeo trùng tín vật zodiac vĩnh viễn]
1* danh hiệu - Long chiến binh "Đại Tướng Quân" 15 ngày
 

TOP 10 CAO THỦ
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt Máy Chủ
̃-Lion- dzo.0000712345 1259 Thanh Long
Tà-Thần dzo.0000578049 922 Bạch Hổ
1phat_keu_ec dzo.0000472008 538 Bạch Hổ
-CatBaBy- dzo.0000453407 521 Thanh Long
TuyếtMaNữ dzo.0000529263 423 Bạch Hổ
LằnXogPhứa dzo.0000451510 422 Bạch Hổ
Như-Ý- dzo.0000536756 405 Thanh Long
Forex_Master dzo.0000529715 360 Bạch Hổ
Sáttt dzo.0000459611 217 Bạch Hổ
TVP dzo.0000460812 195 Bạch Hổ

  • Diễn ra tại 3 khu vực chính
- Lâu Lan
- Côn Lôn Sơn
- Tây Tạng
  • Thời gian sự kiện:
Từ 19:00 ngày 27/05/2022 đến hết ngày 29/05/2022
  • Thể Lệ:
- Điểm PK sẽ được tính tổng trên cả 3 khu vực hoặc có thể được tính trên 1 khu vực đã chỉ định.
  • Thông tin 1 số phần quà:
 
 
 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.