Trả Quà Sự Kiện HUYẾT HẢI CỬU LONG (4/6 - 5/6/2022)

image bai viet
6/14/2022 11:28:43 AM
Tin Tức

Trả Quà Sự Kiện HUYẾT HẢI CỬU LONG (4/6 - 5/6/2022)

BQT thông báo trả quà sự kiện 'HUYẾT HẢI CỬU LONG 04/06/2022 đến 05/06/2022. Xin chúc mừng tất cả chư vị anh hùng đã tham gia sự kiện hợp lệ và nhận quà.
  • Diễn ra tại 3 khu vực chính
- Lâu Lan
- Côn Lôn Sơn
- Tây Tạng
  • Thời gian sự kiện:
Từ 04/06/2022 đến hết ngày 05/06/2022
  • Thời gian trả quà:

Từ 13/06/2022 đến hết ngày 17/06/2022, sau thời gian này BQT không hỗ trợ trả quà.

DANH SÁCH NHẬN QUÀ:

  • Xếp hạng TOP 10 người chơi tại cả 3 máy chủ có tổng điểm PK hợp lệ cao nhất:
TOP 10 CAO THỦ HỢP LỆ SỰ KIỆN
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt Máy Chủ
XiaoLong dzo.0000454398 105 Thanh Long
HãyĐợiĐấy dzo.0000468405 67 Thanh Long
KITCLOUD dzo.0000842026 67 Thanh Long
HoaVôKhuyết dzo.0000529323 93 Bạch Hổ
LằnXogPhứa dzo.0000451510 98 Bạch Hổ
Tà-Thần dzo.0000578049 253 Bạch Hổ
odin dzo.0000464008 133 Bạch Hổ
CT-ThienMaĐe dzo.0000529429 71 Bạch Hổ
Girl dzo.0000461330 98 Bạch Hổ
Puca dzo.0000597082 66 Huyền Vũ
  • Người chơi có tổng số điểm PK từ 10 trở lên:
Máy Chủ BẠCH HỔ
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt
-][KB002][- dzo.0000505017 12
charles- dzo.0000510958 11
1Hit_CitPung dzo.0000453894 50
BDHP dzo.0000477079 16
BlackPanther dzo.0000451919 14
BuffFull dzo.0000505025 15
BuffPhê dzo.0000456111 17
DT01_03 dzo.0000505015 12
DoLa1 dzo.0000505012 15
Forex_Master dzo.0000529715 1253
HoaVôKhuyết dzo.0000529323 93
Hunter dzo.0000474390 12
KimKe dzo.0000455350 14
LằnXogPhứa dzo.0000451510 98
NongTrai dzo.0000506698 41
Oc_tiêu18 dzo.0000476931 21
PKieu dzo.0000448833 15
QUEQUE dzo.0000581716 15
SeeView dzo.0000455824 11
Sáttt dzo.0000459611 946
Tà-Thần dzo.0000578049 253
Thich-So-Mo dzo.0000451631 18
Tiểu-Phương dzo.0000558436 25
TuyếtMaNữ dzo.0000451990 20
YanMo dzo.0000455614 12
Zz][KB][zZ dzo.0000450117 417
[BoKor] dzo.0000456212 13
[ChisPazio] dzo.0000456437 19
[PC] dzo.0000532162 14
[P]hao_[C]oi dzo.0000482078 701
[S]át_Thủ dzo.0000452594 15
[U]Minh dzo.0000453674 523
[VENUS] dzo.0000453651 134
][Buzz][ dzo.0000456438 19
kUwIn dzo.0000448705 19
nguyenson dzo.0000529016 11
odin dzo.0000464008 133
pHáo dzo.0000487649 45
[Y]enLinh dzo.0000606670 14
[-Me-du-sa-] dzo.0000464973 57
[Lý_Quỳ] dzo.0000529503 33
]MinhNgoc[ dzo.0000543453 38
___Phong___ dzo.0000459954 19
123456 dzo.0000442708 17
1phat_keu_ec dzo.0000472008 10
BKieu dzo.0000452516 12
BlackPanther dzo.0000451919 14
ChipShubi dzo.0000446294 11
CR_9 dzo.0000478598 20
CT-ThienMaĐe dzo.0000529429 71
Đại-Thánh dzo.0000445998 43
-Flame- dzo.0000456656 11
FREEMAN dzo.0000466306 14
Girl dzo.0000461330 98
HaiDang68 dzo.0000528899 12
HoGiay dzo.0000448551 21
Hunter dzo.0000474390 12
Johny_An dzo.0000448201 31
Kathy dzo.0000446473 15
KS_Girl dzo.0000472281 20
NAQ dzo.0000448215 20
Natalia dzo.0000448212 12
nguyenson dzo.0000529016 37
o0HBN0o dzo.0000446061 18
Oc_tiêu18 dzo.0000476931 21
Paul_Scholes dzo.0000543913 48
PhiêuLinh dzo.0000448895 34
ShootingStar dzo.0000446449 12
Stop-Here dzo.0000521598 24
-SURI- dzo.0000846131 12
T_U_A_N dzo.0000555462 10
TVP dzo.0000460812 59
VipSlip dzo.0000548251 17
XICH_LONG dzo.0000449662 11
XICH-PHUNG dzo.0000488379 30
Máy Chủ THANH LONG
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt
-HT002- dzo.0000448133 20
[A]yaka dzo.0000469133 18
[K]̃itty dzo.0000531759 370
[Mai] dzo.0000862697 24
[MG]-Buff dzo.0000610814 12
[P]uma dzo.0000531759 61
[R]un-Or-Die dzo.0000454659 10
[S]ugarDaddy dzo.0000445114 35
[T]a[B]u dzo.0000455322 50
[Yen_Thanh] dzo.0000603975 13
_Huet_Quy_ dzo.0000771002 10
ADiĐàPhật dzo.0000463940 39
AnhGàMái dzo.0000489218 19
-AnhMinh- dzo.0000448176 10
Aphrodite dzo.0000476437 14
BBBBb dzo.0000582879 22
BBTQ_ONE dzo.0000511589 73
BỉNgạn dzo.0000487590 15
-CatBaBy- dzo.0000453407 127
Ceza dzo.0000864081 12
CúHôi dzo.0000587303 34
CuồngDâm dzo.0000835804 10
DienBaQuan dzo.0000843336 15
ĐinhHoaLong dzo.0000446369 29
-EmLaBuff- dzo.0000461426 18
Felicity dzo.0000617139 27
GiaKhang dzo.0000446184 19
GodLuck dzo.0000827131 17
GoldPig dzo.0000539339 25
-GriFFin- dzo.0000858978 19
-HanhTu- dzo.0000448176 10
HãyĐợiĐấy dzo.0000468405 67
--HeoCon-- dzo.0000470085 21
H-IS dzo.0000484477 17
Hoàng_Kha dzo.0000446778 37
HỏiLàmChi dzo.0000607127 13
ImSorry dzo.0000855992 10
Jimmy dzo.0000451348 16
-King- dzo.0000474962 57
KITCLOUD dzo.0000842026 67
Kujima_Towa dzo.0000506506 20
LamThienPhu dzo.0000461367 23
LanNgoc98 dzo.0000521824 19
̃-Lion- dzo.0000712345 735
LoTon dzo.0000445809 11
Ma_Dau dzo.0000458720 21
Mặppp dzo.0000848297 25
Mẹ-nó dzo.0000812894 22
-MinhTú- dzo.0000448176 10
MissQ dzo.0000614371 11
motthoidaxa dzo.0000616353 12
NatExiter dzo.0000836112 12
NéRa dzo.0000460245 20
NETWORK dzo.0000510688 95
Ngao_Bái dzo.0000610435 39
N--HồHoàng dzo.0000575571 30
-Như-Ý- dzo.0000536756 316
Nuker_LL dzo.0000544215 26
No1-CaiBang dzo.0000448179 10
NUKER_MG dzo.0000464849 35
nuker231 dzo.0000498455 12
Ối_dzồi_ôi dzo.0000455585 470
ßïgßöss dzo.0000446649 190
SXiTrum dzo.0000615440 20
Thanh_Ha dzo.0000446190 14
ThichMoiThu dzo.0000446191 23
ThichPhong dzo.0000450136 22
THIEN-SAT dzo.0000860464 148
Thien-Y dzo.0000445841 10
-ThùyDung- dzo.0000466331 12
TieuNuBatCop dzo.0000449386 17
TràQuán dzo.0000472083 20
-Vagabond- dzo.0000463019 12
--VINH-- dzo.0000847123 20
XaKuTaRa dzo.0000507332 72
XiaoLong dzo.0000454398 105
XìDzách dzo.0000575571 14
YiuRiKo dzo.0000608513 21
ZzDomazZ dzo.0000612316 10
zZ-Ma-Zz dzo.0000471580 18
ZzRockyzZ dzo.0000481088 13
Máy Chủ HUYỀN VŨ
Tên Nhân Vật HashID Tổng Số Mạng Tiêu Diệt
-Phieu- dzo.0000526966 23
-KiêÌuGiang- dzo.0000548575 20
Pray dzo.0000578521 10
-VinhAnh- dzo.0000575674 15
Vân_Chi dzo.0000614141 10
TýÒSam dzo.0000598388 11
Trung_Nhi dzo.0000547465 11
Truìc_Ly dzo.0000548238 10
TômTôm dzo.0000597320 14
TiêÌn_TiêÌn dzo.0000547464 10
SingerBaby dzo.0000597271 14
Puca dzo.0000597082 66
Nicekiller dzo.0000456083 49
NhâìtTiêÒu dzo.0000489298 23
Ngoòc-Minh dzo.0000478814 11
Ngoòc dzo.0000547425 10
Minh_HoaÌng dzo.0000548236 10
LiênzZzHoa dzo.0000547423 13
LâmLâÌyLôòi dzo.0000452584 10
KiêÌu-Phong dzo.0000595859 18
Hôn_Mai dzo.0000548234 10
HoaÌn_HoaÌn dzo.0000547462 10
Haònh_Nhi dzo.0000548237 10
ÐôÌng_Xanh dzo.0000548233 10
ChuongTran__ dzo.0000672381 10
ChêìtÐiCon dzo.0000599439 32
BaìcNhiÞTêì dzo.00009561235 11
BaÌ_XaÞ dzo.0000548232 10
__John__ dzo.0000462080 10
[BG]-[Nhiìm] dzo.0000547424 11

Thể Lệ:

- Điểm PK sẽ được tính tổng trên cả 3 khu vực hoặc có thể được tính trên 1 khu vực đã chỉ định.
  • Người chơi có tổng số điểm PK từ 10 trở lên sẽ nhận ngay bộ quà:
1* deco Cổ Chúa Chiến Giáp nam/nữ (Vĩnh Viễn)
20* Hoa Đà Đan
20* Tiêu Cục Môn Bài
  • Xếp hạng TOP 10 người chơi tại cả 3 máy chủ có tổng điểm PK cao nhất sẽ nhận thêm bộ quà:
1* bộ quà 4 tín vật zodiac (30 ngày) [có thể đeo trùng tín vật zodiac vĩnh viễn]
1* danh hiệu - Long chiến binh "Đại Tướng Quân" 15 ngày
  • Chú ý:
- 1 số nhân vật chứa kí tự dẫn đến lỗi khi BQT trả quà, do vậy BQT sẽ tiến hành trả quà vào nhân vật khác trên cùng HashID với nhân vật tham gia sự kiện. Cảm phiền chư vị.
- Những tài khoản tham gia không hợp lệ như (PK tài khoản ảo,....) sẽ bị hủy bỏ phần thưởng.
- 1 HashID chỉ có thể tham gia 1 nhân vật.
- Chư vị sau khi có thông báo danh sách nhận quà, vui lòng để trống túi hành trang hoặc kho tiêu cục tổng quản từ 4~6 ô, BQT sẽ trả quà về nhân vật tham gia hợp lệ sự kiện.
- Không sử dụng các phần mềm can thiệp gây mất cân bằng game.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
  • Thông tin 1 số phần quà:
 
 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 
Hồ San San,
Kính bút.