Trả Quà Sự Kiện TÍCH LŨY LONG KIM - NHẬN QUÀ HẤP DẪN Tháng 8/2022

image bai viet
8/4/2022 9:29:59 AM
Tin Tức

Trả Quà Sự Kiện TÍCH LŨY LONG KIM - NHẬN QUÀ HẤP DẪN Tháng 8/2022

  • Thời gian sự kiện: từ ngày 28/07/2022 đến 23:59 ngày 31/07/2022

BQT xin chúc mừng tất cả Bằng Hữu đã tham gia hợp lệ và nhận giải, chư vị vui lòng kiểm tra kho tiêu cục tổng quản và túi hành trang. Các phần quà đã được BQT gửi đến nhân vật tham gia hợp lệ.

Danh Sách Nhận Quà:

HashID Nhân Vật Máy Chủ Mốc Quà
DZO.0000444922 Phong_Thiên Thanh Long 1
DZO.0000446096 Aorum Bạch Hổ 1
DZO.0000447246 BopChim Bạch Hổ 1
DZO.0000455771 ThanhTruc Bạch Hổ 1
DZO.0000460912 HảoHánKa Bạch Hổ 1
DZO.0000461945 TiểuXiêu Thanh Long 1
DZO.0000471078 Hesman Bạch Hổ 1
DZO.0000472180 ]T[artarus Bạch Hổ 1
Dzo.0000514224 SanJang Thanh Long 1
DZO.0000567998 _Diêt_Ta_ Thanh Long 1
DZO.0000616314 1st_Hao Thanh Long 1
DZO.0000943499 Trúc Diệp Thanh Long 1
DZO.0000447937 VoCucKiem Thanh Long 2
DZO.0000452602 Donna Bạch Hổ 2
DZO.0000454764 KemDau Bạch Hổ 2
DZO.0000456822 -Flan32gr- Bạch Hổ 2
Dzo.0000459141 Ma__Tång Bạch Hổ 2
DZO.0000459343 VanDaiGia Bạch Hổ 2
DZO.0000460812 TVP Bạch Hổ 2
DZO.0000460884 Lão-Già Bạch Hổ 2
DZO.0000466423 VanDaiGian Bạch Hổ 2
DZO.0000467889 snoobcat Thanh Long 2
DZO.0000473190 Outlander Bạch Hổ 2
DZO.0000474204 TriLong Bạch Hổ 2
DZO.0000488379 XICH-PHUNG Bạch Hổ 2
DZO.0000518103 VanDaiGja Bạch Hổ 2
DZO.0000528668 TMTSiroDâu Bạch Hổ 2
DZO.0000533577 VânThiên Bạch Hổ 2
DZO.0000613568 Amira Bạch Hổ 2
DZO.0000614361 Cửu-Vỹ Bạch Hổ 2
DZO.0000616687 _-BeChjn-_ Bạch Hổ 2
DZO.0000672481 Regina Bạch Hổ 2
DZO.0000869690 JitSongHip Huyền Vũ 2
DZO.0000876676 Taxi Bạch Hổ 2
DZO.0000928671 duy_raven Thanh Long 2
DZO.0000446121 Guardian Thanh Long 3
DZO.0000446644 Salmon Thanh Long 3
DZO.0000448480 GRamS_ Bạch Hổ 3
DZO.0000452976 GodBeer Thanh Long 3
DZO.0000464275 [TN]BeBeii Bạch Hổ 3
DZO.0000486037 Bán_Hành Thanh Long 3
DZO.0000529113 Leovjt Bạch Hổ 3
DZO.0000585893 Nh4tLong Thanh Long 3
DZO.0000587994 CXZV32QT4GE Huyền Vũ 3
DZO.0000599439 ChêìtÐiCon Huyền Vũ 3
DZO.0000901019 Tran-Trui Thanh Long 3

Thể Lệ: 

Trong thời gian sự kiện, các vị bằng hữu nạp Long Kim đạt mốc sẽ nhận thêm các phần quà như sau:
10.000 Long Kim:

  •  Thanh Đảo Thần Binh Hoán Phiếu *01  
  • Lãnh tâm nhiệt Thần tửu *10

20.000 Long Kim:

  • Thanh Đảo Thần Giáp Hoán Phiếu *05
  • Lãnh tâm nhiệt Thần tửu *20

30.000 Long Kim:

  • Pet 5 - Nữ Chúa Bắc Hải *01 
  • Lãnh tâm nhiệt Thần tửu *20

Lưu ý:
- Quà sẽ được add trực tiếp vào túi đồ của nhân vật có level cao nhất trên hashID. Trường hợp có phát sinh thay đổi, quý bằng hữu vui lòng liên hệ về bộ phận CSKH để được hỗ trợ.

- Khi đạt mốc nạp cao hơn Bằng Hữu có thể nhận được quà của cả các mốc nạp trước đó.

Ví dụ:

  • khi đạt mốc 20.000 LK, bằng hữu sẽ nhận được quà mốc 10.000 và 20.000
  • Khi đạt mốc 30.000, bằng hữu sẽ nhận được quà của cả mốc 10.000, 20.000 và 30.000

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

- Bằng hữu cần chắc rằng mình đã đọc và xác nhận nội dung sự kiện

Thông Tin Một Số Phần Quà:

  

Cùng chiến 9D ngay nào chư vị ơi!!!.

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.