VUI CUỐI TUẦN CÙNG SỰ KIỆN TÍCH NẠP NGAY - QUÀ ĐẦY TAY

image bai viet
2/25/2023 12:11:47 AM
Sự Kiện

VUI CUỐI TUẦN CÙNG SỰ KIỆN TÍCH NẠP NGAY - QUÀ ĐẦY TAY

Thời gian: từ 0:00 ngày 25/02 đến 23:59 ngày 26/02

Tham gia ngay sự kiện để nhận ngay các phần quà hấp dẫn và nguyên liệu sự kiện: Đồng Xu Nguyệt Quang. Mốc nạp càng cao, ưu đãi càng lớn nhé các vị bằng hữu!
 

Mốc Nạp (Long Kim)
Phần Quà
10.000 Sinh Nhật Thần Hạp *10
Đồng Xu Nguyệt Quang *50
20.000 Ma Ảnh Hạp *20
Đồng Xu Nguyệt Quang *50
50.000 Hộp Tinh Luyện Cực *05
Đồng Xu Nguyệt Quang *300
100.000 Rương Hộ Vệ (2~5) *05
Đồng Xu Nguyệt Quang *500
200.000 Hắc Kỳ Lân Phong Ấn Thạch *01
Huyết Kỳ Lân Phong Ấn Thạch *01
Phá Thiên Kỳ Lân Phong Ấn Thạch *01
Đồng Xu Nguyệt Quang *500
300.000 Vọng Nguyệt Cổ Thư *01
Huyết Nguyệt Cổ Thư *01
Đồng Xu Nguyệt Quang *500
500.000 (Chính) Sinh Hồn Ngọc *20
(Tà) Quỷ Hồn Ngọc *20
Đồng Xu Nguyệt Quang *2000

Lưu ý:
- Quà sẽ được trao từ ngày 27/02/2023.
- Quà sự kiện sẽ được ưu tiên trao cho nhân vật tại
máy chủ Thần Long trước. Trường hợp người chơi không có nhân vật tại máy chủ Thần Long, quà sẽ được trao cho nhân vật tại máy chủ Hợp Long.
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước thời điểm BTC gửi quà sự kiện.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.