Cửu Long Tranh Bá - WebShop

Long Kim:  0
 | 
Long Ngân:  0
(Mới) Gói Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày)
Giá: 
5,999 cash
Cửu Long Thiên Hạ (15 ngày)
Giá: 
1,999 cash
Hiệu quả Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày) (New)
Cung cấp châm cứu

Có thể nhận được tổng cộng 3 kỹ năng,mỗi kỹ năng như:Tư thế,thể lực, chứng cứ thông qua NPC riêng lẻ(vô danh).Hiệu quả hỗ trợ(buff) và riêng biệt được nhận từ người chơi khác

Tăng thêm 160% EXP đi săn

160% EXP trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ

Tăng 200% độ thuần thục khi ra đòn

Tăng thêm 200% + độ thuần thục khi ra đòn trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ

Hình phạt giảm điểm tử vong

Giảm EXP- hồi phục tại chỗ 15% → 0%/hồi phục trang bị 5% → 0%

Không có thời gian chờ đợi để thay đổi biệt hiệu

không có thời gian chờ đợi có thể thay đổi ngay.

rèn luyện tự động(K) sử dụng vô thời hạn

sử dụng vô thời hạn rèn luyện tự động trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ..

Tăng 15% xác suất chế luyện và xác suất chế tạo

Tăng xác suất chế luyện và chế tạo trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Sách chế tạo bậc thầy (2cái)
Sách bí kiếp do bậc thầy chế tạo để lại.xác suất chế tạo thành công cao 10 lần.
Đơn tăng trưởng may mắn (4cái)
Tăng 5 lần EXP trong suốt 1 tiếng.
Nội đan của dược thần (4cái)
Tăng 2 lần tỷ lệ rơi tất cả vật phẩm trong suốt 30 phút.