️🏆️ DANH SÁCH TOP 20 PHÚ HỘ TIÊU PHÍ "LONG KIM"

image bai viet
11/29/2023 10:12:32 AM
Tin Tức

️🏆️ DANH SÁCH TOP 20 PHÚ HỘ TIÊU PHÍ "LONG KIM"

️🏆️QTV cũng đã cập nhật danh sách TOP 20 tạm thời và các anh hùng đang leo TOP, có thể xem danh sách tại

  HashID LONG KIM
Tiêu Dùng
Ngoài
TOP 20
DZO.0001527253 239
DZO.0001050301 259
DZO.0000445314 259
DZO.0000472553 259
DZO.0000556290 259
DZO.0000510958 259
DZO.0000451602 259
DZO.0000543913 259
DZO.0001051509 376
DZO.0001493800 450
TOP 20
DZO.0000462191 479
DZO.0001530200 499
DZO.0001371263 597
DZO.0001526377 683
DZO.0001544617 749
DZO.0000450055 1592
DZO.0000452254 1682
DZO.0000461108 2239
DZO.0001542375 2460
DZO.0000453749 2684
DZO.0000460300 3247
DZO.0001540604 3999
DZO.0001543651 3999
DZO.0000478063 4198
DZO.0001030064 4369
DZO.0001534572 5217
DZO.0001420431 6392
DZO.0000482585 6603
DZO.0000445243 32750
DZO.0000461945 208461

👑 Thông tin sự kiện: TOP 20 anh hùng có tổng tiêu phí bằng ""Long Kim"" lớn nhất trên cả 2 máy chủ Hợp Long + Thần Long sẽ nhận quà từ QTV.

Số Lượng Vật Phẩm
1 [Hạng 5] -Phá Thiên- Kỳ lân
30 Vé Đổi Thức Ăn Cao - Hiệp Nhân
40 Rương Dược Phẩm Hỗ Trợ PK
100 Lọ Hơi Thở Thần Long
100 Pháo Hoa
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.