️🐲 Trả Quà Sự Kiện Bảo Trợ Rương Báu 18.11 ~ 22.11

image bai viet
11/23/2023 3:11:40 PM
Tin Tức

️🐲 Trả Quà Sự Kiện Bảo Trợ Rương Báu 18.11 ~ 22.11

💌 QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia sự kiện trên máy chủ và nhận thêm bộ quà hỗ trợ tham chiến. QTV rất tiếc khi một số anh hùng tham gia chưa đạt yêu cầu.
Xem lại sự kiện tại đây!
 
Danh Sách Nhận Quà
HashID Rương "Bạch Long" Mua Hoàn Trả 30% Máy Chủ
DZO.0000469606 3 1 Hợp Long
DZO.0000465079 4 1 Hợp Long
DZO.0001489091 5 2 Hợp Long
DZO.0001537157 11 3 Hợp Long
DZO.0001516088 11 3 Hợp Long
DZO.0000976389 11 3 Hợp Long
DZO.0000451405 11 3 Thần Long
DZO.0001415361 11 3 Thần Long
DZO.0001082572 11 3 Thần Long
DZO.0000468081 11 3 Thần Long
DZO.0001090345 11 3 Thần Long
DZO.0001537321 11 3 Thần Long
DZO.0001527764 12 4 Thần Long
DZO.0000460884 13 4 Hợp Long
DZO.0000580056 18 5 Hợp Long
DZO.0000532055 27 8 Thần Long
DZO.0000453962 35 11 Hợp Long
DZO.0000446453 35 11 Thần Long
DZO.0000547531 35 11 Thần Long
DZO.0001395073 35 11 Thần Long
DZO.0001236748 35 11 Thần Long
DZO.0001054315 36 11 Thần Long
DZO.0000453946 38 11 Thần Long
DZO.0000473431 40 12 Hợp Long
DZO.0000456074 46 14 Thần Long
DZO.0001404886 46 14 Thần Long
DZO.0001389411 46 14 Thần Long
DZO.0000465495 47 14 Thần Long
DZO.0000448048 47 14 Thần Long
DZO.0001526252 66 20 Thần Long
DZO.0000451348 70 21 Hợp Long
DZO.0000446236 70 21 Thần Long
DZO.0000472682 70 21 Thần Long
DZO.0001063757 70 21 Thần Long
DZO.0001134685 92 28 Thần Long
DZO.0001524583 92 28 Thần Long
DZO.0000564098 100 30 Hợp Long
DZO.0000469243 105 32 Hợp Long
DZO.0001373766 105 32 Thần Long
DZO.0001493800 105 32 Thần Long
DZO.0001397985 105 32 Thần Long
DZO.0000969105 105 32 Thần Long
DZO.0000550350 105 32 Thần Long
DZO.0000527647 105 32 Thần Long
DZO.0000467966 105 32 Thần Long
DZO.0001526004 105 32 Thần Long
DZO.0000543209 106 32 Thần Long
DZO.0001034545 106 32 Thần Long
DZO.0000445263 107 32 Thần Long
DZO.0000457045 107 32 Thần Long
DZO.0000528901 108 32 Thần Long
DZO.0001429914 111 33 Thần Long
DZO.0001522221 116 35 Thần Long
DZO.0000995058 116 35 Thần Long
DZO.0000530833 116 35 Thần Long
DZO.0001404888 116 35 Thần Long
DZO.0000949140 116 35 Thần Long
DZO.0000595899 117 35 Thần Long
DZO.0001098008 117 35 Thần Long
DZO.0000532014 118 35 Thần Long
DZO.0000503275 121 36 Thần Long
DZO.0000482585 125 38 Thần Long
DZO.0001420431 125 38 Thần Long
DZO.0001421360 127 38 Thần Long
DZO.0000446121 127 38 Thần Long
DZO.0000567998 151 45 Thần Long
DZO.0001093223 210 63 Thần Long
DZO.0001363595 221 66 Thần Long
DZO.0000471611 245 74 Thần Long
 

HashID Rương "Phản Đồ" Mua Hoàn Trả 30% Máy Chủ
DZO.0000456019 3 1 Hợp Long
DZO.0000507649 3 1 Hợp Long
DZO.0000528899 3 1 Thần Long
DZO.0001090345 3 1 Thần Long
DZO.0000613882 4 1 Hợp Long
DZO.0001537426 6 2 Hợp Long
DZO.0000532488 6 2 Hợp Long
DZO.0001542640 6 2 Hợp Long
DZO.0000994544 6 2 Thần Long
DZO.0000455750 7 2 Thần Long
DZO.0000498428 11 3 Hợp Long
DZO.0000461945 11 3 Hợp Long
DZO.0001537157 11 3 Hợp Long
DZO.0000462191 11 3 Hợp Long
DZO.0000531161 11 3 Hợp Long
DZO.0000455575 11 3 Hợp Long
DZO.0000795603 11 3 Thần Long
DZO.0000473446 11 3 Thần Long
DZO.0001526812 11 3 Thần Long
DZO.0001541680 11 3 Thần Long
DZO.0001236748 11 3 Thần Long
DZO.0000453352 12 4 Thần Long
DZO.0000616314 12 4 Thần Long
DZO.0000506506 18 5 Thần Long
DZO.0000466338 22 7 Hợp Long
DZO.0000998666 22 7 Hợp Long
DZO.0001487330 22 7 Hợp Long
DZO.0001065479 22 7 Hợp Long
DZO.0000868570 22 7 Hợp Long
DZO.0001061008 22 7 Thần Long
DZO.0000450055 22 7 Thần Long
DZO.0000597260 22 7 Thần Long
DZO.0001525187 22 7 Thần Long
DZO.0000593279 22 7 Thần Long
DZO.0001542946 23 7 Hợp Long
DZO.0001051509 26 8 Thần Long
DZO.0001395073 29 9 Thần Long
DZO.0001421360 33 10 Thần Long
DZO.0001525853 33 10 Thần Long
DZO.0001537321 33 10 Thần Long
DZO.0000461108 33 10 Thần Long
DZO.0000532014 33 10 Thần Long
DZO.0000541916 33 10 Thần Long
DZO.0001054315 38 11 Thần Long
DZO.0000499882 44 13 Hợp Long
DZO.0000943499 44 13 Hợp Long
DZO.0000995058 44 13 Thần Long
DZO.0000485081 44 13 Thần Long
DZO.0001478741 46 14 Thần Long
DZO.0000451348 55 17 Hợp Long
DZO.0000469243 55 17 Hợp Long
DZO.0000448031 58 17 Hợp Long
DZO.0000503275 58 17 Thần Long
DZO.0000470748 58 17 Thần Long
DZO.0000482585 58 17 Thần Long
DZO.0000549557 59 18 Hợp Long
DZO.0001429914 59 18 Thần Long
DZO.0000609532 66 20 Hợp Long
DZO.0001030064 66 20 Hợp Long
DZO.0001401048 66 20 Thần Long
DZO.0000473431 68 20 Hợp Long
DZO.0000984799 73 22 Thần Long
DZO.0000452634 77 23 Thần Long
DZO.0000591133 100 30 Hợp Long
DZO.0001420431 242 73 Thần Long

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.