🌿 NHẬN NGAY COMBO 4 NGOẠI TRANG HỖ TRỢ

image bai viet
11/29/2023 9:11:15 AM
Sự Kiện

🌿 NHẬN NGAY COMBO 4 NGOẠI TRANG HỖ TRỢ

Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 29.11 ~ 30.11, khi quý anh hùng tiến hành NẠP - TIÊU sẽ nhận ngay combo 4 ngoại trang hỗ trợ từ QTV. Quà sẽ được trả từ 01.12.2023.
 
🌟 Mốc Nạp - Tiêu Yêu Cầu: NẠP 1500 LONG KIM - TIÊU 2100 LONG KIM
 
🎄 Thông Tin 4 Ngoại Trang:
 
1️⃣ Đơn Sơ Tứ Quân Tử Thanh Trúc Y (Nam) / Đơn Sơ Mai Hoa Y (Nữ)
 
2️⃣ Phiếu Đổi Ngoại Trang Hắc Thố Phục
 
3️⃣ [Vĩnh Viễn] Bạch Ảnh Bang Chủ Nam / [Vĩnh Viễn] Bạch Ảnh Bang Chủ Nữ
 
4️⃣ [Vĩnh Viễn] Bạch Hải Y Nam / [Vĩnh Viễn] Bạch Hải Y Nữ
 

Số Lượng Vật Phẩm
1 Đơn Sơ Tứ Quân Tử Thanh Trúc Y (Nam)
1 Đơn Sơ Mai Hoa Y (Nữ)
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Ảnh Bang Chủ Nam
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Ảnh Bang Chủ Nữ
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Hải Y Nam
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Hải Y Nữ
1 Phiếu Đổi Ngoại Trang Hắc Thố Phục

 
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.