🌿 Trả Quà Nạp Tiêu Nhận Combo Ngoại Trang 29.11 ~ 30.11

image bai viet
12/1/2023 4:11:43 PM
Tin Tức

🌿 Trả Quà Nạp Tiêu Nhận Combo Ngoại Trang 29.11 ~ 30.11

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia Nạp và Tiêu phí hợp lệ sự kiện, quý anh hùng vui lòng dọn túi hành trang và kho với số ô vật phẩm tương ứng. QTV sẽ trả quà về nhận vật có trong danh sách nhận quà.
QTV rất tiếc, một số anh hùng tham gia sự kiện nhưng chỉ Nạp hoặc chỉ Tiêu do vậy chưa tính hợp lệ sự kiện này. Tại sự kiện QTV hỗ trợ tính cộng dồn tiêu phí bằng Long Ngân và Long Kim.
 

HashID Nạp Tiêu
Long Ngân + Long Kim
DZO.0000451348 1500 2642
DZO.0000461945 70000 70734
DZO.0000445979 2000 6641
DZO.0001497575 2000 2115
DZO.0000612551 2000 2098
DZO.0001182683 2700 17039
DZO.0000468405 4000 3963
DZO.0001420431 1500 87295
DZO.0001530742 5500 5572
DZO.0000466338 1500 32633
DZO.0000460300 2200 2176
DZO.0001507224 2500 2642
DZO.0000454007 3000 2901
DZO.0001486910 3000 2994
DZO.0001534572 2500 2642
DZO.0000471611 1500 89522
DZO.0001544410 2700 2642
DZO.0001550025 8000 7782
DZO.0000883437 5650 5671
DZO.0000450115 2500 2392
DZO.0001526377 3700 10109
DZO.0000528901 4900 5162
DZO.0000451393 2000 2332
DZO.0000567998 1500 5572
DZO.0001404886 1500 2642
DZO.0000995058 1500 13320
DZO.0000506252 1500 2642
DZO.0000451577 1570 2392
DZO.0000458913 2000 2258
DZO.0000459611 2000 2165
DZO.0000450055 2000 5751
DZO.0000452254 2000 26351
DZO.0000450585 2000 2642
DZO.0001542344 2000 2642
DZO.0000528619 2000 2642
DZO.0000460110 2000 2991
DZO.0000615440 2000 2642
DZO.0000447178 2000 2320
DZO.0000445263 2000 2169
DZO.0000464184 2000 12889
DZO.0000466264 2000 2257
DZO.0001502987 2000 2642
DZO.0001498810 2000 13446
DZO.0000545423 2000 3980
DZO.0001536900 2000 4007
DZO.0000597260 2000 4402
DZO.0001375540 2000 2201
DZO.0001277298 2200 2128
DZO.0000509912 2200 2201
DZO.0000447869 2200 2201
DZO.0000503275 2200 2201
DZO.0000482585 2200 2201
DZO.0001465385 2400 2201
DZO.0001477182 2500 2642
DZO.0000613882 2500 2642
DZO.0000461222 2500 2642
DZO.0000499882 2500 2320
DZO.0000478598 2500 2201
DZO.0001038264 2500 2950
DZO.0000463673 2600 2642
DZO.0000450548 2700 2642
DZO.0000568165 3000 2642
DZO.0000537535 3000 15182
DZO.0000539849 3000 3794
DZO.0001030064 3000 2642
DZO.0001520171 3000 2490
DZO.0000445998 3000 2882
DZO.0001018218 3000 3012
DZO.0000617139 3000 3012
DZO.0001388072 4500 4780
DZO.0000448048 5000 4999
DZO.0000462191 5000 5526
DZO.0001371263 5100 5197
DZO.0000993839 50000 47920

 
🌟 Mốc Nạp - Tiêu Yêu Cầu: NẠP 1500 LONG KIM - TIÊU 2100 LONG KIM

Số Lượng Vật Phẩm
1 Đơn Sơ Tứ Quân Tử Thanh Trúc Y (Nam)
1 Đơn Sơ Mai Hoa Y (Nữ)
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Ảnh Bang Chủ Nam
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Ảnh Bang Chủ Nữ
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Hải Y Nam
1 [Vĩnh Viễn] Bạch Hải Y Nữ
1 Phiếu Đổi Ngoại Trang Hắc Thố Phục
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.